بد شکلی پا در جوجه شترمرغ ها|فرم گیری پاهای جوجه شترمرغ در سنین کمجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
بد شكلی های پا: جوجه های جوان فراوان دچار مشكلات پا می شوند. عارضه پاهای باز بر اثر لغزندگی كف جايگاه و يا بزرگ بودن بيش از حد كيسه زرده اتفاق می افتد. در صورت تشخيص به موقع عارضه، با مهار پاهای جوجه به يكديگر توسط كش يا نوار چسب به طوری كه بتواند با قدم های كوتاه راه برود ، می توان به درمان آن اميدوار بود. پنجه های پيچ خورده احتمالاً بر اثر سطوح نامناسب جايگاه و يا كمبود برخی ويتامین ها ايجاد می گردد. اين عارضه را می توان با بستن آتل های«L» شكل به انگشت به طوری كه ضلع كوچك آن به سمت مخالف پيچش باشد، درمان كرد. در عارضه چرخش استخوان تيبيوتارس، اين استخوان حول محور طولی و معمولا در قسمت پايينی خود به سمت خارج می چرخد و از اين رو پای حيوان به بيرون منحرف شده و موجب اختلال و يا نهايتاً عدم توانايی در حركت پرنده می شود به نظر می رسد عواملی نظير: ژنتيك، رشد سريع، فقدان تحرك و عدم تعادل در جيره غذايی ( كلسیم، فسفر، ويتامين D3بعضی ميكروميزال ها) و نيز برخورد به موانع و افتادن مكرر در آبخوری ها و دانخوری ها در ايجاد و يا تشديد اين عارضه موثرند. هيچ گزارشی در خصوص درمان موفق با عمل جراحی جهت اين عارضه ارايه نشده است. عوامل در رفتگی وترگاستروكينموس از كونديل های مفصل خرگوشی (هوك اغلب موجب جابجايی كامل مفصل به همراه زخم باز می گردد) ناشناخته است. موارد شديد بيماری را بايد حذف كرد
قالب وردپرس