پرورش مرغ بومی|پرورش و نگهداری مرغ بومی در سالن های پرورشیجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
مرغ بومی یا همان مرغهای محلی ایران نوعی نژاد بسیار مقاوم به شمار میایند .آنها در مقابلبیماری ها،گرما و سرما تحمل بالایی دارند و این مزیت باعث می شود که ایجاد یک واحد تولیدی مرغ بومی نه تنها هزینه هایتان را کاهش دهد بلکه شما را با ضرر و زیان کمتریناشی از تلفات هم مواجه کند.به جز این مقاومت نژاد بومی در مقابل تغیرات دما سببمیشود که شما بتوانید در هر نقطه از کشور یک مرغداری کوچک و کم هزینه دایر کنید. تغذیه و نگهداری مرغ بومی در شرایطنگهداری در فضای سالن یا قفس بسیار کم هزینه تر از مرغهای صنعتی می باشد.مرغبومی به دلیل برخورداری از برخی ویژگی ها می تواند هزینه پرورش و نگهداری را تاحد زیادی کاهش دهد. روز اول جوجه یکروزه بومی در سالن1- تغذیه با آب شکر 8 درصد به همراه مولتی ویتامین2-قبل از ورود جوجه باید آبخوری حاوی آب شکر را در سالن بچینید3-روز اول از نیپل استفاده نکنید یا اگر میخواهید از نیپل استفاده کنید از فنجان مخصوص نیپل استفاده کنید4-اگر میخواهید از آبخوری کله قندی استفاده کنید از کوچکترین نوع آن استفاده کنید چون جوجه ها در آن می افتند وغرق میشوند یا خیس میشوند و می میرند (نکته خیلی کوچک که بسیاری از افراد اینگونه تلفات دادن)5-قبل از ورود جوجه ها باید سینی دان را بچینید6-تغذیه با ذرت آرد شده برای جذب بهتر زرده (روی دان ریخته شود)البته دان با کیفیت که از قبل تهیه کرده بودید7 - دمای سالن بین 32 الی 34 تنظیم شود- نور سالن باید 24 ساعت روشن باشد تا جوجه ها بتوانند آبخوریها ودانخوریها را پیدا کنندتذکر خیلی مهم: نور خیلی در پرورش جوجهمرغ بومی تخمگذار مهم است هم تعداد ساعتروشنایی وهم تعداد لامپ اگر ساعات و شدتنور زیاد باشد جوجه ها زودتر بالغ میشوند وزودتر تخمگذاری را شروع میکنند اگر زودتربالغ شوند به خاطر اینکه مجرای تخم و تخمدانهنوز رشد کافی را نداشته است،در هنگام تخمگذاری موجب پارگی مجرای تخم و خونریزی داخلی ومرگ را به دنبال خواهد داشت و اگر دیر بالغ شوند،روزی 110 گرم دان خورده اند بدون اینکه تولیدی داشته باشند روزهای بعد خواهم گفت که چند ساعت نور لازم است وچند ساعت خاموشی لازم است روز اول جوجه یکروزه در سالننور سالن در روز اول باید زیاد باشد هرپنج یا شیش متر یک عدد لامپ کم مصرف افتابی یا زرد (رنگ زرد مهم است)استفاد کنیدارتفاع لامپ از کف زمین دو متر باید باشددر روز هر چند ساعت یک بار در سالن راه برویدجوجه های که در گوشه کنار سالن خوابیده اندرا تحریک کنید تا راه بروند،این حرکت خیلی بهجذب زرده کمک میکند اگر زرده جذب نشود،عفونت کیسه زرده باعث تلفات خواهد شدروزهای اول جوجه مستعد چسبندگی مقعدهستند،آنها را شناسایی کنید وجدا کنید یا حذف کنیدجیره های دارای گندم چسبندگی مقعد را بیشتر می کنند،اگر دان را خودتان تهیه میکند گندم را از جیره حذف کنید روز دوم جوجه یکروزه بومی در سالن آب شکر را قطع کنید وبه جوجه ها مولتی ویتامین بدهیددمای سالن مثل روز قبل باشد فن سالن روشن نباشدواکسیناسیون نداریم مقدار مصرف دان هم به ازای هر جوجه 18 گرم استمقدار مصرف آب به ازای هر جوجه36گرم استنور سالن باید 22 ساعت روشن باشد و2 ساعت خاموشی داشته باشدکود تولیدی هر جوجه 35 گرم میباشد
قالب وردپرس