مرغ بومی یا همان مرغهای محلی ایران نوعی نژاد بسیار مقاوم به شمار میایند .آنها در مقابل بیماری ها،گرما و سرما تحمل بالایی دارند و این مزیت باعث می شود که ایجاد یک واحد تولیدی مرغ بومی نه تنها هزینه هایتان را کاهش دهد بلکه شما را با ضرر و زیان کمتری ناشی از تلفات هم مواجه کند.به جز این مقاومت نژاد بومی در مقابل تغیرات دما سبب میشود که شما بتوانید در هر نقطه از کشور یک مرغداری کوچک و کم هزینه دایر کنید. تغذیه و نگهداری مرغ بومی در شرایط نگهداری در فضای سالن یا قفس بسیار کم هزینه تر از مرغهای صنعتی می باشد.مرغ بومی به دلیل برخورداری از برخی ویژگی ها می تواند هزینه پرورش و نگهداری را تاحد زیادی کاهش دهد. روز اول جوجه یکروزه بومی در سالن 1- تغذیه با آب شکر 8 درصد به همراه مولتی ویتامین 2-قبل از ورود جوجه باید آبخوری حاوی آب شکر را در سالن بچینید 3-روز اول از نیپل استفاده نکنید یا اگر میخواهید از نیپل استفاده کنید از فنجان مخصوص نیپل استفاده کنید 4-اگر میخواهید از آبخوری کله قندی استفاده کنید از کوچکترین نوع آن استفاده کنید چون جوجه ها در آن می افتند وغرق میشوند یا خیس میشوند و می میرند (نکته خیلی کوچک که بسیاری از افراد اینگونه تلفات دادن) 5-قبل از ورود جوجه ها باید سینی دان را بچینید 6-تغذیه با ذرت آرد شده برای جذب بهتر زرده (روی دان ریخته شود)البته دان با کیفیت که از قبل تهیه کرده بودید 7 - دمای سالن بین 32 الی 34 تنظیم شود - نور سالن باید 24 ساعت روشن باشد تا جوجه ها بتوانند آبخوریها ودانخوریها را پیدا کنند تذکر خیلی مهم: نور خیلی در پرورش جوجه مرغ بومی تخمگذار مهم است هم تعداد ساعت روشنایی وهم تعداد لامپ اگر ساعات و شدت نور زیاد باشد جوجه ها زودتر بالغ میشوند و زودتر تخمگذاری را شروع میکنند اگر زودتر بالغ شوند به خاطر اینکه مجرای تخم و تخمدان هنوز رشد کافی را نداشته است،در هنگام تخمگذاری موجب پارگی مجرای تخم و خونریزی داخلی ومرگ را به دنبال خواهد داشت و اگر دیر بالغ شوند،روزی 110 گرم دان خورده اند بدون اینکه تولیدی داشته باشند روزهای بعد خواهم گفت که چند ساعت نور لازم است وچند ساعت خاموشی لازم است روز اول جوجه یکروزه در سالن نور سالن در روز اول باید زیاد باشد هر پنج یا شیش متر یک عدد لامپ کم مصرف افتابی یا زرد (رنگ زرد مهم است)استفاد کنید ارتفاع لامپ از کف زمین دو متر باید باشد در روز هر چند ساعت یک بار در سالن راه بروید جوجه های که در گوشه کنار سالن خوابیده اند را تحریک کنید تا راه بروند،این حرکت خیلی به جذب زرده کمک میکند اگر زرده جذب نشود، عفونت کیسه زرده باعث تلفات خواهد شد روزهای اول جوجه مستعد چسبندگی مقعد هستند،آنها را شناسایی کنید وجدا کنید یا حذف کنید جیره های دارای گندم چسبندگی مقعد را بیشتر می کنند،اگر دان را خودتان تهیه میکند گندم را از جیره حذف کنید روز دوم جوجه یکروزه بومی در سالن آب شکر را قطع کنید وبه جوجه ها مولتی ویتامین بدهید دمای سالن مثل روز قبل باشد فن سالن روشن نباشد واکسیناسیون نداریم مقدار مصرف دان هم به ازای هر جوجه 18 گرم است مقدار مصرف آب به ازای هر جوجه36گرم است نور سالن باید 22 ساعت روشن باشد و2 ساعت خاموشی داشته باشد کود تولیدی هر جوجه 35 گرم میباشد
قالب وردپرس