بيماريهاي شترمرغ|انواع و شناخت بیمار یه ای مرببوط به شترمرع و راه های مقابله با انجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
شترمرغ بالغ
پرورش و نگهداری شتر مرغ از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است تاکنون 14 نوع بیماری مشترک با طیور، 7 نوع بیماری مشترک با گوسفند و گاو، یک نوع بیماری مشترک با اسب و 12 نوع بیماری مشترک با انسان در شترمرغ شناسایی شده است . با توجه به اینکه پرنده از مقاومت بیشتری نسبت به این بیماریها برخوردار می‌باشد غالباً به عنوان مخزن یا ناقل بیماری های مختلف مطرح می باشد ، بنابر این می‌بایستی در رعایت دقیق ضوابط بهداشتی ، استقرار اماکن ( در مناطق کم تراکم دام و طیور) و همچنین مراعات مسائل قرنطینه ای تمهیدات ویژه ای اندیشید.شترمرغ توانائی تولید بالائی را دارا می باشد که این ما را ملزم می کند که در حفظ و سلامتی حیوان کوشا باشیم. اما یکی ازمشکلات اساسي در پرورش شترمرغ عدم بررسی کافی در مورد بیماریهای تازه شناخته آن می باشد، زیرا بیماریهای شترمرغ فقط منوط به ویروس– باکتری– قارچ و انگل نیست بلکه شترمرغ ها می توانند تحت تاثیر تغذیه و تولید مثل نیز قرار بگیرند. البته این به معنی مستعد بودن حیوان به بیماری نمي باشد زيرا در شترمرغ های بالغ موارد بیماری به ندرت اتفاق می افتد و در شرائط مدیریتی مناسب وقوع عفونتها و بیماریها از موارد استثنائی و نادر می باشند.
قالب وردپرس