کلسیم|کلسیم جز عناصر معدنی ضروری ماکرو یا عمده می باشد برای پرورش طیوراريا منتخب|جوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ| جوجه مرغ بومي
کلسیمکلسیم جز عناصر معدنی ضروری ماکرو یا عمده می باشد. کلمه ضروری نشان دهنده این است که نقش آن در متابولیسم بدن پرنده شناسایی شده است و کلمه عمده نشان دهنده این است که تراکم این عنصر در بدن پرنده زیاد می باشد. کلسیم به مقدار زیادی در استخوان و پوسته تخم پرندگان یافت می شود.نقش کلسیم در بدن پرنده به شرح زیر می باشد:۱- کلسیم در حرکات گلبول های سفید نقش داشته و در نتیجه کمبود این عنصر میتواند منجر به کاهش توان سیستم ایمنی شود.۲- کلسیم در انتقال جریانات عصبی و انقباضات ماهیچه ای نقش دارد۳- در انعقاد خون نقش دارد۴ – در ساخت استخوان، منقار، ناخن پرنده نقش دارد۵- در انتقال جریانات عصبی و انقباضات ماهیچه نقش دارد۶- اما مهمترین نقش کلسیم در بدن پرندگان ساخت پوسته تخم پرندگان، استخوان و منقار پرنده می باشدنکته: برای جذب بهتر کلسیم از روده نیاز به ویتامین D3 می باشد. بنابراین کمبود ویتامین مزبور نیز میتواند عوارض کمبود کلسیم را در پی داشته باشد.منابع کلسیم۱- پودر صدف یکی از منابع کلسیم می باشد که دارای ۳۸ درصد کلسیم و ۰٫۱ درصد فسفر می باشد۲- دی کلسیم فسفات ( دارای ۲۲ درصد کلسیم و ۱۸٫۷ درصد فسفر می باشد)۳- پودر استخوان نیز از منابع کلسیم برای فنچ محسوب می شود که دارای ۲۹٫۸ درصد کلسیم و ۱۲٫۵ درصد فسفر می باشد.۴- پوسته تخم مرغ (۹۰ درصد کلسیم و ۱ درصد فسفر)کلسیم مورد نیاز در پرندگان تخم گذار بیش از پرندگان گوشتی یا زینتی یا پرندگان نابالغ است به طوری که نسبت کلسیم به فسفر در مرغان تخمگذار 9 به 1 و در مرغان گوشتی 2 به 1 میباشد.
قالب وردپرس