کلسیم|کلسیم جز عناصر معدنی ضروری ماکرو یا عمده می باشد برای پرورش طیورجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
کلسیمکلسیم جز عناصر معدنی ضروری ماکرو یا عمده می باشد. کلمه ضروری نشان دهنده این است که نقش آن در متابولیسم بدن پرنده شناسایی شده است و کلمه عمده نشان دهنده این است که تراکم این عنصر در بدن پرنده زیاد می باشد. کلسیم به مقدار زیادی در استخوان و پوسته تخم پرندگان یافت می شود.نقش کلسیم در بدن پرنده به شرح زیر می باشد:۱- کلسیم در حرکات گلبول های سفید نقش داشته و در نتیجه کمبود این عنصر میتواند منجر به کاهش توان سیستم ایمنی شود.۲- کلسیم در انتقال جریانات عصبی و انقباضات ماهیچه ای نقش دارد۳- در انعقاد خون نقش دارد۴ – در ساخت استخوان، منقار، ناخن پرنده نقش دارد۵- در انتقال جریانات عصبی و انقباضات ماهیچه نقش دارد۶- اما مهمترین نقش کلسیم در بدن پرندگان ساخت پوسته تخم پرندگان، استخوان و منقار پرنده می باشدنکته: برای جذب بهتر کلسیم از روده نیاز به ویتامین D3 می باشد. بنابراین کمبود ویتامین مزبور نیز میتواند عوارض کمبود کلسیم را در پی داشته باشد.منابع کلسیم۱- پودر صدف یکی از منابع کلسیم می باشد که دارای ۳۸ درصد کلسیم و ۰٫۱ درصد فسفر می باشد۲- دی کلسیم فسفات ( دارای ۲۲ درصد کلسیم و ۱۸٫۷ درصد فسفر می باشد)۳- پودر استخوان نیز از منابع کلسیم برای فنچ محسوب می شود که دارای ۲۹٫۸ درصد کلسیم و ۱۲٫۵ درصد فسفر می باشد.۴- پوسته تخم مرغ (۹۰ درصد کلسیم و ۱ درصد فسفر)کلسیم مورد نیاز در پرندگان تخم گذار بیش از پرندگان گوشتی یا زینتی یا پرندگان نابالغ است به طوری که نسبت کلسیم به فسفر در مرغان تخمگذار 9 به 1 و در مرغان گوشتی 2 به 1 میباشد.
قالب وردپرس