بررسی معایب در یک دوره ی جوجه کشی|دلایل و مشکلات دوران جوجه کشیجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
در این مقاله ارائه علل احتمال و اقدامات تصحیحی مناسب در ارتباط با بسیاری از نشانه‌ و علائمی است که با کاهش قابلیت جوجه درآوری مشاهده می‌گردد ۱)تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف می‌باشند درون تخم‌مرغ‌های شکسته نقطه سفیدرنگ بدون خون و غیر بارور مشاهده می‌گردد.علل: ۱-خروس غیر بالغ ۲-خروس با اسپرم غیر طبیعی ۳-کم بودن تعداد خروس‌ها ۴-شرایط بد آب و هوائی ۵-گله پیر ۶-بیماری گله مرغ مادر مربوطه ۷-کمبودهای تغذیه ۸-مشکلات حرکتی خروس‌های نژاد سنگین ۹-استفاده از داروها و مواد شیمیایی خاص ۱۰-انگل‌ها ۱۱-بستر ناکافی ۱۲-نورناکافی ۱۳- کاهش دفعات جفتگیری که عموماً در بسیاری از حالات ذکر شده مشاهده می‌گردد.۲- تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده دیسک رشد یافته و بلاستودرم جنین بدون خون و بارور مشاهده می‌گردد.علل: ۱-انبارکردن طولانی تخم مرغ‌ها ۲-شرایط نامناسب حرارت و رطوبت مکان نگهداری ۳-دود دادن نامناسب ۴-شوک‌های حرارتی و آسیب دیدن تخم‌مرغ‌ها در رابطه با این شوک‌ها در حمل و نقل. ۵-مهار تنفس تخم‌مرغ‌ها ۶-دمای بالا در اوایل انکوباسیون ۷-گله‌های خیلی جوان – خیلی پیر ۸-بیماری‌های گله مرغ مادر ۹-داروها ۱۰-جمع‌اوری نامرتب تخم‌مرغ۳- تخم‌مرغ در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شکسته شده حلقه خونی یا جنین کوچک که قبل از سه روزگی مرده‌اند نشان می‌دهد:علل: ۱-انبار کردن تخم‌مرغ به مدت طولانی تحت شرایط دمای نامناسب ۲-دود دادن نامناسب یا انجام آن در بین ساعت ۹۶-۱۲ انکوباسیون ۳-دمای بالا در مراحل اولیه انکوباسیون ۴-دمای پایین در مراحل اولیه انکوباسیون ۵-صدمه دیدن تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل ۶-بیماری‌های گله مادر ۷-گله پیر ۸-اتفاقات در رشد و نمو جنینی ۹-کمبودهای شدید تغذیه‌ای مثل بیوتین – ویتامین A – ویتامین E ۱۰-داروها ۱۱-آلودگی ۱۲-رشد و نمو ناکافی۴- مشاهده جنین مرده در روز ۶-۳ روزگی در انکوباسیونعلل: ۱-موارد ذکر شده در شماره ۳ ۲-کمبود تهویه – افزایش co2 ۳-چرخش نامناسب بیشتر از یک یا کمتر از شش ساعت.۵- مشاهده جنین مرده در ۱۷-۷ روزگی در انکوباسیون جنین‌ها دارای منقار – ناخن پر می‌باشند.علل: ۱-دما – رطوبت – تهویه و چرخش نامناسب ۲-آلودگی ۳-کمبودهای تغذیه‌های مثل بیوتین – ریبوفلاوین – پیردوکیسن و … ۴- ژن‌های کشنده۶- مشاهده جنین مرده در ۱۸ روزگی در انکوباسیونعلل: ۱-دما – رطوبت – چرخش و تهویه نامناسب در ستروهچر. ۲-آلودگی به ویژه ناشی از کپک‌ها و قارچ‌ها. ۳-دود دادن خیلی شدید یا خیلی طولانی. ۴-خنک شدن بیش از اندازه تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و یا طولانی شدن زمان حمل و نقل ۵-شکستن پوسته‌ها قبل از ست کردن – زمان انکوباسیون – زمان ترانسفر. ۶-کمبودهای تغذیه‌ای. ۷-موقعیت قرارگیری نامناسب جنین. ۸-اتفاقات رشد و نمو جنین (نارسائی در تبدیل تنفس از کیسه زرده به تنفس ریوی و گردش خون جنینی) ۹-توارث – ژن‌های کشنده و ناهنجاری‌های کروموزومی. ۱۰-دوقلوئی (دوز رده) ۱۱-هچر به مدت زیادی بازمانده باشد. ۱۲-کیفیت پایین پوسته‌ها. ۱۳-بیماری‌ در گله های مادری.عیب‌یابی – مشکلات اختصاصیمشکلات اختصاصی الف) نشانه: تخم مرغ‌های نوک نزده: شامل جنین کامل – کیسه زرده بزرگعلل: ۱- چرخش ناکافی ۲- رطوبت خیلی بالا در ستر. ۳- دمای خیلی پایین در ستر. ۴- دمای خیلی بالا در هچر. ۵- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر. ۶- تهویه ناکافی. ۷- بیماری‌های گله مادر. ۸- انبار کردن طولانی تخم‌مرغ‌ها ۹- کمبودهای تغذیه‌ای.ب) تخم‌مرغ‌ها نوک زده جنین کامل داخل پوسته مرده است.علل: ۱)رطوبت و دمای پایین و مدت طولاین در هچر. ۲)رطوبت پایین در زمان هچ ۳)دمای بالا در زمان هچ . ۴)تهویه ضعیف ۵)چرخش ناکافی در ۱۲ روز اول ۶)صدمه دیدن در حین انتقال ۷)نگهداری طولانیج) تخم‌مرغ‌ها به صورت ناقص نوک زده جنین مرده یا زندهعلل: ۱-موارد فوق در بند ب ۲-دود دادن بیش از حد در زمان هچ ۳-چیدن تخم‌ها به صورت وارونهد) هچ زودتر از موعد – جوجه‌های لاغر و پر سر و صدا.علل: ۱)تخم‌مرغ‌های کوچک ۲)تفاوت بین نژادها ۳)دمای بالای ستر. ۴)رطوبت پایین ستر.و) خروج دیر هنگام جوجه.علل: ۱)تخم‌مرغ‌های بزرگ ۲)گله‌های مادر پیر ۳)نگهداری طولانی مدت تخم‌مرغ‌ها ۴)دمای پایین ستر ۵)رطوبت بسیار بالای ستر ۶)جنین ضعیفه) هچ کند و طولانیعلل: ۱)چیدن همزمان تخم‌مرغ‌های کهنه و نو موجود در انبار. ۲)چیدن تخم‌مرغ‌های گله‌های جوان و پیر به صورت مخلوط. ۳)مخلوط کردن تخم‌مرغ‌های ریز و درشت. ۴)حمل و نقل نادرست تخم‌مرغ‌ها. ۵)وجود نقاط سرد و گرم در ماشین‌ها. ۶)دمای خیلی بالا و خیلی پایین ستر و هچر. ۷)سیستم تهویه ناکافی سالن.ی) جوجه‌های چسبیده و آغشته به سفیدهعلل: ۱)دمای پایین‌ ستر. ۲)رطوبت بالای ستر. ۳)چرخش نادرست. ۴)تخم‌مرغ کهنه. ۵)تخم‌مرغ بسیار بزرگ
قالب وردپرس