بالا بودن زیاد دما درطول جوجه کشی بوقلمون ز) جوجه‌های کوچک علل: ۱-تخم‌ های کوچک ۲-رطوبت پایین در انبار نگهداری تخم‌ ها. ۳-ارتفاع بالاتر از ۱۵۰۰ متر. ک) ناف بسته نشده – پرهای ریز و خشک علل: ۱-نوسانات شدید دما در ستر. ۲-دمای پایین در هچر ۳-رطوبت بسیار بالا در هچر یا عدم پایین آمدن رطوبت در پایان دوره هچ. ۴-تغذیه ناکافی گله‌مادری. گ) ناف بسته نشده – مرطوب و بد بو – جوجه شل- بزرگ با بدن نرم علل: ۱-التهاب ناف – آلودگی ناف توسط سینی های کثیف – ماشین‌ها یا هچرهای غیر بهداشتی و گازدادن ناکافی تخم‌ ها. ۲-دمای پایین‌ ستر. ۳-رطوبت بالای ستر و هچر ۴-تهویه ناکافی ناهنجاری‌ها علل: ۱-تکان دادن شدید تخم‌ ها در حمل – حمل به صورت وارونه. ۲-انبارکردن ناصحیح تخم‌ ها. ۳-کمبودهای تغذیه‌ای. ۴-چرخش ناکافی. ۵-چیدن ناصحیح تخم‌ ها به صورت وارونه. ۶-بیماری‌های گله مادر. ۷-تهویه ناکافی. پنجه‌های کج – پاهای فاصله‌دار علل: ۱-دمای بالا و پایین ستر. ۲-تغذیه ناکافی. ۳-سینی‌های با کف صیقلی در هچری. بدن لاغر و اندام کوتاه علل: ۱-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص ریبوفلاوین. ۲-مایکوتوکسین‌ها ۳-دمای بالا ستر در طول روزهای ۱۲-۱ چشم‌های بسته – چسبیدگی پلک به چشم‌ها علل: ۱-دمای بالاتر هچر. ۲-رطوبت پایین در هچر. ۳-جمع‌اوری ناکافی پرزها در هچری. ۴-ماندن جوجه‌ها به مدت طولانی در هچر. ۵-جابجایی شدید هوا در هچر. انفجاری‌ها علل: ۱-تخم‌ های کثیف – تله تخم‌گذاری کثیف. ۲-تخم های بستری. ۳-گرد و غبار از اشیانه مادر – کولر – حمل و نقل. ۴-تجمع آب روی تخم ها (تعریق) ۵-پاشیدن – نم زدن یا اسپری کردن آب روی تخم ‌ها ۶-آلودگی ناشی از تخم‌ ‌های انفجاری قبلی. ۷-آلودگی ناشی از حمل و نقل توسط دست‌های کثیف و وسایل آلوده. ۸-سینی‌های آلوده ستر. جنین کوتوله – رشد ناکافی در جوجه‌ها علل: ۱-آلودگی تخم‌ ها. ۲-آلودگی هچری به خصوص در حین هچ. ۳-کمبودهای تغذیه‌های ۴-بیماری‌های گله مادر. ۵-توارث. جوجه‌های فاقد چشم علل: ۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۶٫ ۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۱ تا ۶٫ مغز بیرون زده علل: ۱-دمای بالای ستر در روزهای ۳ تا ۱٫ ۲-اکسیژن پایین ستر در روزهای ۳ تا ۱٫ زانوی قرمز در جوجه‌های هچ شده یا جوجه‌های نوک زده علل: ۱-فشار طولانی روی پوسته در حین نوک زدن یا هچ شدن. ۲-وجود پوسته‌های ضخیم. ۳-رطوبت بالای ستر، دمای پایین ستر. ۴-کمبودهای ویتامین. نوک کوتاه – عدم وجود نوک – ناهنجاری‌های صورت علل: ۱-دمای بالای ستر در روزهای ۱ تا ۵ ۲-توارث ۳-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص نیاسین بیرون زدگی احشاء علل: ۱-دمای بسیار بالا در ستر. ۲-توارث. خونریزی علل: ۱-پوست قرمز – دمای بالای ستر و هچر. ۲-خونریزی در کیسه جنینی – حمل و نقل شدید و خشن. ۳-کمبودهای تغذیه‌ای. سرهای باد کرده و پشت گردن ورم کرده علت: ۱-کمبودهای ویتامین – ویتامین E یا گروه B
قالب وردپرس