بيماري هاي تغذيه اي شترمرغ|اطلاعاتی در موزد بیماریهای ناشی از تغدیه شترمرغجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
کمبود ها جداي از ظاهر عمومي يک شتر مرغ رنگ پوست نشانگر خوبي از وضعيت تغذيه پرنده مي باشد که از پشت حيوان به خوبي ديده مي شود. بدين وسيله مي توان از تغذيه مطلوب و يا سوء تغذيه و کمبود حيوان آگاهي يافت. آزردگي هاي ناشي از کمبود سلنيوم و ويتامين Eدر افريقا جنوبي و استراليا معمول مي باشند در اثر اين کمبود علائم بيماري عضله سينه در شترمرغ ايجاد شده موجب ناتواني حرکتي ميشود. هم چنين مي تواند موجب کاهش باروري در شتر مرغ شود. کمبود اسيد پانتوتنيک و بيوتين بسيار نادر بوده، در جوجه شتر مرغ هايي که منحصرا توسط جيره هاي خالص گندم تغذيه ميشوند رخ ميدهد بیماری های کمبود تغذیه ای :▪️وبتامینE وسلنیوم : کاهش جوجه در آوری ، دیستروفی عضلانی ، مرگ و میر شدید جوجه ها و ناباروری همیشگی در نر ها می تواند از علائم کمبود طولانی مدت به حساب آید .استفاده از مکمل ویتامین E و سلنیوم در جیره می تواند موثر واقع شود . مکمل ویتامین E و سلنیوم را می توان هر روز به مقدار g/kg ۱ به شتر مرغ ها خوراند که این مکمل دارای IU ۴۰۰۰۰ ویتامین E و ۴۰ میلی گرم سلنیوم در هر کیلو گرم است . تزریق ویتامین E و سلنیوم در ۰.۲۵ دز برای جوجه های تازه تفریخ شده و ۰.۵ میلی لیتر برای جوجه های با بالای دو هفته از سن و تقریبا ۵ میلی لیتر برای یک پرنده بالغ د ر هر چهار هفته بصورت درون ماهیچه ای توصیه می شود .
قالب وردپرس