قيمت جوجه مرغ گوشتي نژاد راس
گاهی به علت عدم توجه کافی به بستر لانه تخمگذاری تعدادی تخم مرغ ها در لانه ها می شکنند و یا کثیف میشوند و این شکستن ها در تعداد بالا به ضرر پرورش دهنده میباشد. علت کثیف شدن تخم مرغ مرطوب بودن بستر لانه است. وعلت شکستن تخم ها استفاده نکردن از بستر مناسب برای لانه ها و نازک بودن پوسته تخم مرغ به خاطر جیره نامناسب وگاهی نوک زدن مرغها به تخم ها میباشد. برای بستر لانه ها همیشه از پوشال چوب استفاده کنید در صورت کثیف شدن تعویض کنید. برای استحکام پوسته تخم مرغ از جیره مناسب تخمگذاری استفاده نمائید. برای جلو گیری از نوک زدن مرغ ها به تخم مرغ میتوانید نوک چینی کنید که ساده ترین روش میباشد که این کار چند فایده دیگر برای پرورش دهنده دارد. اگر پرورش دهنده مرغ بومی به همین نکات ساده توجه کند قطعا به سود بهتری خواهد رسید.
قالب وردپرس