جیره غذایی اردک

غاز پرورشي بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

جیره غذایی اردک

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره ۱۷۲۴۱۲ ت/۴۱۲۵۵ در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد اغلب اردک ها را پرنده پرخوار می دانند ولی به طور کلی هزینه تغذیه اردک ها نسبت به ماکیان کمتر است مخصوصا اگر آنها را در کنار برکه ها آببند ها و استخرهای پرورش ماهی نگهداری کرده و چراگاه هایی نیز در اختیار اردک ها باشد. به عبارتی چنانکه اردک ها میزان متنابهی از غذای روزانه خود را از منابع آزاد اخذ کنند هزینه نگهداری آنها شدیدا کاهش خواهد یافت.به هر حال بازده غذایی یا ضریب تبدیل غذا دارای اهمیت ویژه است که همیشه باید در جهت متعادل و کاهش آن گام برداشت .ضریب تبدیل غذایی بر حسب نژاد سن ، راندمان تولید متفاوت و میزان آنرا بین ۲/۲-۶۵۰/۱ کیلو گرم ذکر می کنند در یک سیستم نگهداری متمرکز و بسته اردک ها می توانند شبیه به ماکیان صورت گیرد. اردک ها غذای استارتر ،جیره رشد و بالاخره جیره تخم گذاری و پرورشی در سنین و موقعیت های مختلف را دریافت می کنند غذای تجارتی یا صنعتی با شکل آردی ،پلت یا سایر فرم ها را تا ۸ هفته اول سن به صورت آزاد و پس از آن هر روز دو بار عرضه می نمایند.تغذیه اردک ها بیشتر غذای آردی مرطوب را ترجیح می دهند.آنها هرگز نباید بدون وجود آب آشامیدنی به غذا دسترسی داشته باشند با وجودی که اردک ها تا ۴۸ ساعت بدو تولد نیازی به غذا ندارند ولی به علت پرخوری نباید در ارائه غذا به آنها تعلل نمود. حتی توصیه شده به مجرد بیرون آمدن جوجه اردک ها ازماشین جوجه کشی و انتقال به محل های پیش بینی شده بایستی سریعا غذا در اختیار آنها گذاشته شود .تا زمانی که جوجه اردک ها غذا خوردن را فرا نگرفته اند ضروری است در چند روز اول حداکثر توجه به آنها مبذول گردد تا از مرگ و یا قحطی زدگی اردک ها جلوگیری شود.در برخی از مناطق برای آموزش جوجه اردک های تازه متولد شده از جوجه اردک هایی که قبلا غذا خوردن را فرا گرفته اند استفاده می نمایند یعنی تازه متولدین با مشاهده و تقلید از آنها غذا خوردن را به سرعت می آموزند. اگر امکان بهره گیری از این شیوه میسر نشود لازم است برخی از آنها را در یکی از دو روز اول دستی تغذیه نمود تا سر مشقی برای دیگران گردد رشد اردک ها بسیار سریع است.آنها در حدود ۴۰ برابر وزن اولیه خود را در مدتی نزدیک به ۲ ماه بدست می آورند بدین جهت نیاز به غذایی دارند که از لحاظ کمی و کیفی غنی باشد.به عنوان مثال خاکی کمبل در حدود ۵/۱۲ کیلو گرم غذا تا سن ۲۰ هفتگی مصرف می نمایند و سپس نسبت به راندمان تولیدی هر پرنده در هر روز بین ۱۲۰-۱۷۰ گرم غذا خورده می شود.سازمان های مختلف علمی مانند NRC.ARC.PRC.NAS میزان نیاز اردک ها به مواد غذایی را در سنین و موقعیت های مختلف تا حدودی نزدیک به هم ذکر کرده اند. در این بخش سعی می گردد از پیشنهادات NRC جهت تغذیه اردک ها استفاده شود انرژی غذا که در فعالیت حیاتی نقش مهمی را بازی می کند میزان آن باید در جیره ها نسبت به سن ،سرعت رشد ،وزن ،جنس و بالاخره شرایط محیطی تنظیم شده باشد.با توجه به فاکتور های ذکر شده اگر مقدار انرژی جیره ها از حد مجازی تجاوز کند مازاد آن به صورت چربی در قسمت های مختلف بدن مخصوصا دور دستگاه تناسلی زیر پوست و ناحیه مقعدی ذخیره شده و باعث کاهش راندمان یا قطع تخم در آنها میگردد. در تنظیم جیره های غذایی برای اردک ها باید میزان مصرف مواد دارویی در آنها تحت کنترل باشد. مخصوصا زمانی که اجبارا از جیره های مخصوص ماکیان برای اردک ها استفاده می شود. چون ممکن است دارو هایی در آن غذا مخلوط باشند که برای مرغ ها زیانی در بر نداشته ولی همین مواد در اردک ها اثری سمی اعمال کنند نوع مواد غذایی مصرفی در جیره ها تاثیر به سزایی در کیفیت گوشت از لحاظ طعم و مزه آن دارد.در بازاریابی این تاثیر پذیری میتواند در جهت مثبت یا منفی اثر کند.در همین رابطه مصرف گوشت اردک ها در ایران به خاطر روش غلط تغذیه و اغلب استفاده از آنها از لجن زار ها برای جست و جوی غذا محدودیت پیدا کرده و در اذهان چنین تداعی شده است که گوشت اردک طعم و بوی لجن دارد .در صورتی که اگر اردک ها به نحو صحیح نگهداری و تغذیه شوند می توانند گوشتی نیز خوش طعم و خوش خوراک داشته باشند.البته شیوه پخت نیز در این راستا نمی تواند بی اثر باشد مواد پروتئینی مورد نیاز در تغذیه اردک ها برای تامین مواد پروتئینی جیره غذایی اردک ها ضروری است که از دو منشا گیاهی و حیوانی استفاده شود چون پروتئین حیوان گران و پروتئین گیاهی نیز به تنهایی نیاز آنها را به اسید های آمینه خاص برطرف نمی کند.اسید های آمینه که سنگ بنای پروتئین ها را تشکیل می دهند باید به نسبت معینی در جیره های غذایی اردک ها در سنین مختلف وجود داشته باشند یکی از موسسات پرورش اردک در آمریکا میزان پروتئین خام و انرژی جیره و نسبت آنها به هم برای جوجه اردک ها ی گوشتی نژاد پکن را بر طبق جدول زیر توصیه می نمایند سن بر حسب هفته پروتئین خام درصد انرژی بر حسب کیلو کالری نسبت انرژی به پروتئین اول دوم سوم چهارم پنجم تا هفتم ۲۲ ۲۲ ۲۰ ۱۸ ۱۶ ۲۹۵۰ ۲۹۵۰ ۳۰۰۰ ۳۰۵۰ ۳۱۰۰ ۱۳۴ ۱۳۴ ۱۵۰ ۱۶۹ ۱۹۳ زمانی که انرژی جیره زیاد و پروتئین آن کم باشد نتیجتا چربی زیادی در لاشه ذخیه شده و از کیفیت گوشت می کاهد.در حالت برعکس ذخیره چربی کاهش یافته و گوشت از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود مواد معدنی مورد لزوم تغذیه اردک ها درصد بالایی از وزن بدن و در حدود ۱۱ درصد از وزن تخم اردک را مواد معدنی تشکیل می دهد.میزان نیاز به این مواد بر حسب سن و موقعیت تولید سرعت رشد و بسیاری فاکتور های دیگر متفاوت است .جدول زیر بر اساس این نیاز توسط NRC تنظیم و پیشنهاد شده است جیره پرورشی جیره رشد ۲-۷ هفتگی جیره استارتر ۱-۱۴ روزگی مقدار مواد معدنی ۷۵/۲ ۳۵/۰ ۱۵/۰ ۱۲/۰ ۵۰۰ ۲۵ ۶۰ ۱۴/۰ ۶/۰ ۳۵/۰ ۱۵/۰ ۱۲/۰ ۵۰۰ ۴۰ ۶۰ ۱۴/۰ ۶۵/۰ ۴۵/۰ ۱۵/۰ ۱۲/۰ ۵۰۰ ۴۰ ۶۰ ۱۴/۰ % % % % میلی گرم میلی گرم میلی گرم میلی گرم کلسیم فسفر سدیم کلر منیزیم منگنز روی سلینیوم نیاز ویتامینی اردک ها ویتامین ها در کلیه اعمال حباتی اردک ها دخالت داشته و بر روی سرعت رشد و راندمان تولیدی آنها تاثیر می گذارند توصیه میشود در تغذیه اردک ها ویتامین ها در نظرذ گرفته شوند ..کمبود هر یک از ویتامین ها به شکل های خاصی جلوه گر می شوند از عوارض آنها می توان ضعف عمومی بدن ،بی اشتهائی ،عدم تحرک کامل ،دیر پر در آوری ،تورم چشم،فلجی،خونریزی های زیر جلدی،کاهش سرعت رشد،کاهش درصد باروری ،عقیم شدن،عوارض عصبی و کاهش قدرت مقاومت نسبت به عوامل محیط و بیماری ها و بسیاری دیگر را نام برد.میزان نیاز به ویتامین ها در سنین مختلف وراندمان تولید متفاوت می باشد.جدول زیر اشاره به این مورد دارد میزان نیاز به ویتامین ها در سنین مختلف بر حسب NRC مقدار جیره پرورشی جیره رشد ۲-۷هفتگی جیره استارتر ۱-۱۴روزگی ویتامین ها IU ICU میلیگرم میلیگرم میلیگرم میلیگرم میلیگرم ۴۰۰۰ ۵۰۰ ۴/۰ ۴ ۱۰ ۴۰ ۳ ۴۰۰۰ ۲۲۰ ۴/۰ ۴ ۱۱ ۵۵ ۶/۲ ۴۰۰۰ ۲۲۰ ۴/۰ ۴ ۱۱ ۵۵ ۶/۲ ویتامین A ویتامینD ویتامینK ریبوفلاوین اسیدپانتتونیک نیاسین پیرودکسین پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹                     تماس با ما                 درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 

کانال تلگرامی آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومي

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جيره بوقلمون

فروش دان مرغ بومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

3 × 4 =