تولک چیست و دلایل تولک زودرس بوقلمون09131007689 اريا منتخباريا منتخب|جوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ| جوجه مرغ بومي
ک چیست و دلایل تولک زودرس بوقلمون در حالت طبیعی بعد از دوره ی تخم گذاری بسیاری از پرندگان اصطلاحاً تولک رفته و بسیاری از پرهایشان می ریزد. در یک سالن تمامی این پرندگان همزمان تولک رفته و وارد مرحله ای خواهند شد که بهترین آنها مانند نامطلوبترین آنها خود نمایی می کنند فروش مرغ بومی در خلال تولک، پرها معمولاً با ترتیب زیر ریزش می کند : گردن، سینه، بدن، بال ها و دم . وقتی تمام پرها عوض شدند، تولک کامل می شود و در غیر این صورت تولک، جزئی نامیده می شود. در این زمان عوض شدن پرهای بال ها، تخم گذاری متوقف می شود و در تولک جزئی یا ناکامل (سر، گردن و غیره) تولید بوقلمون ها کاهش می یابد.دلایل تولک زودرس (جزئی و کامل) بسیار است و ضروری است پرورش دهنده ی بوقلمون آنان را بشناسد، به این ترتیب می تواند حتی الامکان از بروز آن جلوگیری نماید:– شرایط بد و نامطلوب– کمبود آب، یکی از دلایل معمول و مهم است. ممکن است لوله های آب در بیرون سالن یخ زده و جریان آب قطع شود و یا تعدادی از آب خوری ها خراب شوند که پس از حدود ۲ روز تولید کاهش یافته و بوقلمون ها وارد تولک زودرس می شوند.– بیماری ها یا وضعیت بد سلامتی فروش جوجه بوقلمون – قطع طولانی نور برای بوقلمون هایی که تحت شرایط نوردهی کنترل شده هستند– قطع نور مصنوعی در پائیز برای بوقلمون های که در حال وارد شدن به مرحله ی تولید هستند.– سر و صدای ناگهانی، ترس و ورد حیوانات دیگر به سالن– تغذیه ی ناکافی بوقلمون ها– تغییرات شدید در برنامه ی تغذیه– فضا و اندازه ی نا کافی دان خوری و آب خوری
قالب وردپرس