انواع مرغ های بومی ایران/گوناگونی در مرغ های بومی /اریا منتخب پارسیان/جوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
انواع مرغ های بومی ایران توده های گوناگون مرغ بومی در مناطق مختلف کشور ما وجود دارند که از نظر تخصصی نمی توان واژه ی نژاد را برای آنها بکار برد. کلمه ی نژاد معمولاً خلوص فروش جوجه بوقلمون

ژنتیکی را تداعی می کند و نژاد خالص را لاین ، می گویند. برای پی بردن به خلوص نژادی آزمایشی بنام تست دی. ان. ای. ضروری است. خلوص نژادی مرغ هایی که در ادامه معرفی می شوند، تنها بر عملکرد و خصوصیات ریخت شناسی آنان تکیه دارد. با اینحال اگر از گروهی مرغ و خروس جوجه های همسان با خودشان بدست آید و از طرف دیگر عملکرد تولیدی آنها نیز مانند والدین شان باشد می توانیم آنها را از یک نژاد تلقی کنیم ولی خالص بودن آنها پس از انجام آزمایش فوق ثابت می شود. بطور کلی اگر مرغهایی جمع خصوصیات زیر را داشته باشند، باید ضمن ثبت اطلاعات، آنها را حفظ و تکثیر نمود. الف - تعداد تخم تولیدی آنها در سال زیاد باشد ب - تخم های درشت تری تولید کنند پ - کرچ نشوند. یا اینکه به ندرت کرچ شوند ت - هرچه زودتر به بلوغ فیزیکی برسند ج - در مدت زمان معقول (حداکثر شش ماه) به بلوغ جنسی برسند چ - خصوصیات تهاجمی نداشته باشند چ - در جستجوی خوراک بسیار فعال باشند ح - در مقابل بیماریها مقاومت بیشتری داشته باشند خ - در مقابل شرایط نامطلوب جوی (مخصوصاً سرما و گرما) مقاومت بیشتری داشته باشند د - از نظر تغذیه قانع بوده، از مواد خوراکی استفاده ی مطلوبی داشته و با کمترین هزینه تولید کنند ذ - تخم آنها از نظر رنگ پوسته،فروش جوجه مرغ بومی

رنگ زرده و ضخامت پوسته بازار پسند بوده و گوشت خوشمزه و لذیذی داشته باشند
قالب وردپرس