مروري بر بيماری(Fowl Cholera ) وباي طيور/ درمان ان /اریا منتخب پارسیانجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
💥مروري بر بيماری(Fowl Cholera ) وباي طيوراین بیماری ، یک بیماری مسری باکتریایی است با توزیع و پخش جهانی که بوسیله باکتری Pasteurella Mutocida ایجاد می شود . بسیاری از پرندگان وحشی و اهلی برای ابتلای به فروش مرغ محلی این بیماری مستعد میباشند . نوع حاد این بیماری ممکن است سبب مرگ سریع و یا ناگهانی بشود . ضایعات این بیماری معمولا در پرندگانی با سن بیشتر از شانزده هفته روی می دهد .نشانه های این بیماری : نشانه های نوع حاد بیماری: بطور معمول مرگ ناگهانی تنها نشانه میتواند باشد . تب . کاهش اشتهای پرندگان . پرهای آشفته و نامرتب . مدفوع سبز رنگ آبکی . تخلیه موکوسهای چرکی از دهان . سختی در عمل تنفس . سایر نشانه ها نیز شامل : اولین آن Syanosis تورم در برخی از نقاط بدن . نکته : پرندگانی که از این بیماری نجات می یابند ، به احتمال زیاد بصورت مزمن به این بیماری دچار شده اند . نشانه های نوع مزمن بیماری: بروز نوع مزمن این بیماری ممکن است بعلت آلودگی پرنده با نوعی از باکتری با ارگانیسم پائین باشد . تورم موضعی در مفاصل . تورم موضعی در کف پا . تورم موضعی در حلق . تورم موضعی در چشمها . نکته : پرندگانی که از نوع مزمن این بیماری فروش جوجه بوقلمون نجات می یابند ممکن است که بصورت ناقل باقی بمانند .
قالب وردپرس