فرمول جیره مرغ بلک استار و پلیموت راک در 3 تن09131007689جیره مرغ بلک استارجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
تاریخ 3/7/97 شرکت اریا منتخب تولید کننده مرغ محلی و دورگ تولید این جیره در ماه 4 تا 7 توصیه مکند فرمول جیره پیشنهادی مرغ بومی در 3 تن در صورت مشکال به شماره 09131007689_09127205258

فرمول جیره پیشنهادی مرغ بلک استار

09131007689 09131005836 جیره : 15 مکمل تخم گذار مادر 6 جوش شیرین 6 متیونین 1.5 لیزین 3 ویتامین ایسلیوم e 1ویتامین پریمکس D3 1 ویتامینk3 1 ویتامین b 1ویتامین a 48روغن گیاهی یا روغن سویا 48 دی کلسیم فسفات 792 سویا 44 درصد انلیز شود سویا که 44 % باشد 1824 ذرت 5.5 نمک 250 پودر صدف جیره در 3003 کیلو می باشد .
قالب وردپرس