قیمت انواع طیوردر تاریخ98/9/26

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴

👈🏻در تاریخ 98/9/26👉🏻

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

🔴جوجه 1 روزه محلی🔴

✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)=1400تومن

✅جوجه یکروزه جهادی ورامین=2200تومن

✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان=1200تومن

✅جوجه 1 روزه کاکلی = عدم موجودی

🔴جوجه 1 روزه گوشتی🔴

✅راس 3100 – 3200

✅پلاس 3000 – 3100

✅فلکس 3000 – 3100

✅هوبارد 2900 – 3000

✅کاب 2900 – 3000

✅آرین 2150 – 2250

و سایر نژاد ها …..

🧩قیمت مرغ گوشتی زنده تهران: 8500 تا 8600 تومان

🧩قیمت مرغ گوشتی کشتار تهران: 11800 تا 12900 تومان

🔴تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی🔴

✅تخم مرغ نطفه داربومی=عدم موجودی در حال حاضر

✅تخم مرغ خوراکی محلی=عدم موجودی در حال حاضر

🔴اردک پکن🔴

✅اردک یکروزه پکنی = 1500 تا 1600 تومان

✅اردک20روزه پکنی=4000تومان

قیمت خرید کیلویی اردک زنده = 25000 تومان

🔴کبک🔴

✅کبک 1 روزه و یک ماهه=2200تومن_6/500تومن

🧩قیمت خریدکبک زنده = 28000 تومان

🧩قیمت خریدکبک لاشه با مجوز = 38000 تومان

🔴خروس بومی🔴

✅خروس بالغ بلک استار و بومی محلی ( مخصوص کشتار و اعیاد مذهبی ) = 45 تومن

🔴جوجه 1 ماهه تا تخمگذار محلی اصل🔴👇🏻

✅1ماهه=5/500 تومن

✅2ماهه= بسته ب وزن بین 8000 تا 9000 تومان

✅3ماهه=بسته ب وزن بین 11500تا 12000 تومان

✅4ماهه =19000 الی 21000 تومان

✅5ماهه= 25000 تا 26000 تومان

✅6ماهه= 33000 تا 34000 تومان

🧩قیمت خرید مرغ و خروس زنده = کیلویی 15000 تومان

🧩قیمت خرید مرغ و خروس زنده دم و پر ریخته = کیلویی 8000 تومان

🔴شترمرغ کانادایی گردن ابی🔴

✅شترمرغ 10 روزه =600 هزارتومان

✅شترمرغ 20 روزه =700 هزارتومان

✅شترمرغ 1ماهه =800هزارتومان

✅شترمرغ 2ماه =1220 یک میلیون و دویست و بیست هزارتومان

✅شترمرغ 3ماه =1450 یک میلیون چهار صدو پنجاه هزارتومان

🧩قیمت خرید شترمرغ زنده اصفهان = 34000 تا 36000 تومان

🧩قیمت خرید شترمرغ زنده تهران = 32500 تا 33000 تومان

🧩قیمت خرید شترمرغ زنده مشهد = 31000 تا 32000 تومان

✅پوست کراست شترمرغ گرید 1 =500 هزار تومان

✅پوست کراست شترمرغ گرید 2 =450 هزار تومان

✅پوست کراست شترمرغ گرید 2 =350 هزار تومان

🔴بلدرچین🔴

✅جوجه یکروزه بلدرچین=550تومن

✅جوجه 45روزه بلدرچین=4200 تومن

🧩قیمت خرید بلدرچین زنده اصفهان= 16000 تومان

🧩قیمت خرید بلدرچین زنده تهران = 13000 تومان

🧩قیمت خرید بلدرچین زنده مشهد = 13000تومان

🔴بوقلمون بیوتی و برنز🔴

✅بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه بسته به شرکت مولد = 51000 الی 53000 تومان

✅بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه با مجوز = 28000 الی 30000 تومان

✅بوقلمون بیوتی فوق سنگین 1ماهه با وزن 700گرم به بالا= 75000تومان

✅بوقلمون برنز یک روزه امریکایی و انگلیسی=11000 الی 12000 تومان

✅بوقلمون برنز یک ماهه امریکایی وانگلیسی= 21000 تا 22000 تومان

🧩قیمت خرید کیلویی بوقلمون بیوتی زنده اصفهان =22000 تومان

🧩قیمت خرید کیلویی بوقلمون بیوتی زنده تهران = 21500 تومان

🧩قیمت خرید کیلویی بوقلمون بیوتی زنده مشهد = 19500 تا 20000 تومان

🧩قیمت خرید کیلویی بوقلمون برنز زنده تبریز = 20000 تومان

🧩قیمت تخم نطفه دار 90 درصد برنز = 5000 تومان

🔴مرغ نخمگذار رنگی وارداتی🔴

✅مرغ لوهمن 6ماهه روی پیک تولید =37000تومان

🔴انواع پولت های صنعتی از سن 90 روزه ب بالا🔴

✅پایه قیمت 90 روز میانگین = 20000 تومان

(ال اس ال / شیور/ هایلاین/ بونز/نیک چیک و ….)

🧩 قیمت تخم مرغ تهران: 7200 تا 8200 تومان

📲09131007689

📲09123968671

📲09131005836

📲09121986651

https://ariamp.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.