قیمت انواع طیور درتاریخ ۹۸/۱۱/۱۳

خريد جوجه بوقلمون ,بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴

👈🏻در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۳👉🏻

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

🔴جوجه ۱ روزه محلی🔴

✅جوجه ۱ روزه مرغ محلی گلپایگان= ۱۷۰۰ الی ۱۷۵۰ تومان

✅جوجه ۱ روزه بلک (مشکی)=۱۹۰۰ الی ۱۹۵۰ تومان

✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= ۲۲۰۰ تومان

✅جوجه ۱ روزه کاکلی = ۱۹۰۰ الی ۱۹۵۰ ( ۷۰ درصد ) تومان

✅جوجه ۱ روزه کاکلی = ۲۰۰۰ الی ۲۰۵۰ ( ۱۰۰ درصد ) تومان

🔴جوجه ۱ روزه گوشتی🔴

✅راس ۴۵۰۰ – ۴۶۰۰

✅پلاس ۴۴۰۰ – ۴۵۰۰

✅فلکس ۴۴۰۰ – ۴۵۰۰

✅هوبارد ۴۳۰۰ – ۴۴۰۰

✅کاب ۴۳۰۰ – ۴۴۰۰

✅آرین ۳۱۵۰ – ۳۲۵۰

و سایر نژاد ها …..

🧩قیمت مرغ گوشتی زنده تهران: ۸/۹۰۰ تا ۹/۰۰۰ تومان

🧩قیمت مرغ گوشتی کشتار تهران: ۱۲/۱۰۰ تا ۱۳/۱۰۰ تومان

🔴تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی🔴

✅تخم مرغ نطفه داربومی= ۲۳۰/۰۰۰ الی ۲۳۲/۰۰۰تومان

✅تخم مرغ خوراکی محلی ۸ونیم تا ۹ کیلویی = عدم موجودی

✅تخم مرغ خوراکی محلی۹/۵۰۰کیلویی =۱۴۵/۰۰۰ تومان

✅تخم مرغ خوراکی محلی۱۰ کیلویی =۱۵۳/۰۰۰ الی ۱۵۵/۰۰۰ تومان

✅تخم مرغ خوراکی محلی۱۰/۵ به بالا کیلویی =۱۶۰/۰۰۰ الی ۱۷۰/۰۰۰تومان

🔴اردک پکن🔴

✅اردک یکروزه پکنی = ۲/۵۰۰ تا ۳/۰۰۰ تومان

✅اردک۲۰روزه پکنی= ۶/۰۰۰ الی ۶۵۰۰ تومان

🧩قیمت خرید کیلویی اردک زنده =۱۰/۰۰۰ الی ۱۱/۰۰۰ تومان

🔴کبک🔴

✅کبک ۱ روزه و یک ماهه=۲۲۰۰تومان_۶/۵۰۰تومان

🧩قیمت خرید و فروش کیلویی کبک زنده = ۳۱/۰۰۰ تا ۳۲/۰۰۰ تومان

🧩قیمت خرید وفروش کیلویی کبک لاشه با مجوز = ۴۰/۰۰۰تا ۴۱/۰۰۰ تومان

🔴خروس بومی🔴

✅خروس بالغ بلک استار و بومی محلی ( مخصوص کشتار و اعیاد مذهبی ) = ۴۸/۰۰۰ الی ۵۳/۰۰۰ تومان

🔴جوجه ۱ ماهه تا تخمگذار محلی اصل🔴👇🏻

✅۱ماهه تا ۳۵ روزه =۶/۰۰۰ تومن

✅۲ماهه= بسته ب وزن بین ۱۰/۰۰۰ تا ۱۲/۰۰۰ تومان

✅۳ماهه=بسته ب وزن بین ۱۶/۰۰۰تا ۱۸/۰۰۰ تومان

✅۴ماهه =۲۲/۰۰۰ الی ۲۳/۰۰۰ تومان

✅۵ماهه= ۲۶/۰۰۰ تا ۲۷/۰۰۰ تومان

✅۶ماهه= ۳۳/۰۰۰ تا ۳۴/۰۰۰ تومان

🧩قیمت خرید مرغ و خروس زنده = کیلویی ۱۴/۰۰۰ تومان

🧩قیمت خرید مرغ و خروس زنده دم و پر ریخته = کیلویی ۹/۰۰۰ الی ۱۰/۰۰۰تومان

🔴شترمرغ کانادایی گردن ابی🔴

✅شترمرغ ۱۰ روزه = عدم موجودی ( پیش فروش برای برج ۱ و ۲ سال ۹۹)

✅شترمرغ ۲۰ روزه = عدم موجودی( پیش فروش برای برج ۱ و ۲ سال ۹۹)

✅شترمرغ ۱ماهه = عدم موجودی( پیش فروش برای برج ۳سال ۹۹)

✅شترمرغ ۲ماه = عدم موجودی

✅شترمرغ۴ماه =۱/۵۵۰ یک میلیون چهار صدو پنجاه هزارتومان

🧩قیمت خرید و فروش شترمرغ زنده اصفهان = ۳۱/۵۰۰ تا ۳۰/۰۰۰ تومان

🧩قیمت خرید و فروش شترمرغ زنده تهران = ۳۱/۵۰۰ تا ۳۰/۰۰۰ تومان

🧩قیمت خرید و فروش شترمرغ زنده مشهد = ۲۷/۵۰۰ تا ۲۸/۰۰۰ تومان

✅پوست کراست شترمرغ گرید ۱ =۵۵۰ هزار تومان

✅پوست کراست شترمرغ گرید ۲ =۴۵۰ هزار تومان

✅پوست کراست شترمرغ گرید ۲ =۳۵۰ هزار تومان

🔴بلدرچین🔴

✅جوجه یکروزه بلدرچین=۶۰۰تومان

✅جوجه ۴۵روزه بلدرچین=۴/۳۰۰ تومان

🧩قیمت خرید بلدرچین زنده اصفهان=۱۵/۰۰۰تومان

🧩قیمت خرید بلدرچین زنده تهران =۱۴/۵۰۰ تومان

🧩قیمت خرید بلدرچین زنده مشهد = ۱۵/۰۰۰تومان

🔴بوقلمون بیوتی و برنز🔴

✅بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه بسته به شرکت مولد = ۴۳/۰۰۰ الی ۴۵/۰۰۰تومان

✅بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه با مجوز = ۲۶/۰۰۰ الی ۲۸/۰۰۰ تومان با بیمه

✅بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه وارداتی = متوقف گردیده

✅بوقلمون بیوتی فوق سنگین ۱ماهه وزن ۱ کیلو الی ۱/۳۰۰ گرم = ۷۳/۰۰۰ الی ۷۴/۰۰۰تومان

✅بوقلمون برنز یک روزه امریکایی و انگلیسی=۱۲/۰۰۰ الی ۱۳/۰۰۰ تومان

✅بوقلمون برنز یک ماهه امریکایی وانگلیسی= ۲۲/۰۰۰ تا ۲۳/۰۰۰ تومان

🧩قیمت خرید کیلویی بوقلمون بیوتی زنده اصفهان ( درب کشتارگاه) = ۱۷/۰۰۰ الی ۱۷۵۰۰ تومان

🧩قیمت خرید کیلویی بوقلمون بیوتی زنده تهران ( درب کشتارگاه ) =۱۶/۰۰۰ الی ۱۶/۵۰۰ تومان

🧩قیمت خرید کیلویی بوقلمون بیوتی زنده مشهد ( درب کشتارگاه ) = ۱۷/۰۰۰تومان

🧩قیمت خرید کیلویی بوقلمون برنز زنده تبریز( درب کشتارگاه ) = ۱۹/۰۰۰ تومان

🧩قیمت تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز = ۵/۰۰۰ الی ۶/۰۰۰ تومان

🔴مرغ نخمگذار رنگی وارداتی🔴

✅مرغ لوهمن ۶ماهه روی پیک تولید = عدم موجودی

🔴انواع پولت های صنعتی از سن ۹۰ روزه ب بالا🔴

✅پایه قیمت ۹۰ روز میانگین = ۲۰/۰۰۰ تومان

(ال اس ال / شیور/ هایلاین/ بونز/نیک چیک و ….)

🧩 قیمت تخم مرغ تهران: ۷/۸۵۰ تا ۹/۱۵۰ تومان

🔴فروش انواع بذر چغندر و انواع بذر کشاورزی 🔴

✅انواع بذر والنتینا / ایزابلا/تورباتا /سمینتا و …. میانگین قیمت ۲۰۰لیر = هر لیر ۲۳۳۰ این لحظه

📲۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

📲۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

📲۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

📲۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 

 

کانال تلگرامی شرکت مارا که حاوی محتوی اموزشی از مبتدی تا پیشرفته میباشد به ادرس لینک رو به رو t.me/ariamontakhab و کلیک بر ان دنبال نمایید درصورت بروز هرگونه مشکل با شماره۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ در ارتباط باشید.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

سه × دو =