حداقل سازی وجود مواد غذایی در مدفوع طیور09151006923

حداقل سازی وجود مواد غذایی در مدفوع طیور09151006923

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره 172412 ت/41255 در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد 09121986651 09123968671 بایستی این نکته را مورد توجه قرار داد که حتی در بهترین شرایط مدیریتی نیز طیور قادر نخواهند بود که 100 درصد از مواد غذایی موجود در جیره خود را بطور کامل هضم کنند . به چهار دلیل ، مواد غذایی ممکن است که از طریق مدفوع دفع شوند : ¨ وجود ضایعاتی در غذا . ¨ اضافه مواد غذایی موجود در جیره . ¨ وجود مواد غذایی هضم نشده . ¨ موجو مواد بیولوژیک مانند سلولهای مرده در بدن . در مدفوع طیور عمدتا دو ماده وجود دارد که از درجه اهمیت بالایی برخوردار میباشد . یکی نیتروژن که حاصل شکست پروتئین است و همچنین ماده معدنی فسفر . نیتروژن و فسفر : وجود نیتروژن در جیره طیور ضروری است . پروتئین ها از آجرهایی از جنس اسیدهای آمینه بوجود می آیند . در این صورت ، نیتروژن را میتوان در نقش سیمان برای چسبیدن این آجرها در نظر گرفت . بنابراین نیتروژن برای ساخت پروتئین ضروری است . از سوی دیگر بایستی توجه داشت که نیتروژن دفعی از پرندگان میتواند به یک معضل محیطی تبدیل شود . علت آن نیز یخش این ماده بصورت آمونیاک در محیط میباشد . این ماده ( آمونیاک ) میتواند سبب ایجاد بوهای نامطبوع در محیط مزرعه شود . نیتروژن همچنین میتواند سبب بروز آلودگی منابع آب شود . این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم که 50 درصد از کل مردم آمریکا و 95 درصد از روستائیان این کشور آب خود را از منابع زیرزمینی تهیه می کنند . فسفر نیز از مواد ضروری است که بایستی در جیره طیور موجود باشد . این ماده ، کلیدی اساسی در استحکام تخم مرغها و استخوانها میشود . فسفر همچنین قسمت مهمی در غشای سلولی rna و dna میباشد . فسفر موجود در مدفوع طیور میتواند با ذرات جامد موجود در هوا باند شده و منابع آبی را نیز تحت تاثیر قرار دهد . وجود مقادیر زیاد فسفر در آب میتواند سبب رشد جلبکها شود . جدول زیر میانگین غلظت نیتروژن و فسفر را در مدفوع طیور به شما نشان میدهد . جدول ارائه شده در این بخش ، تنها میانگین است . در واقع غلظت نیتروژن و فسفر در مدفوع طیور با توجه به مسائل مدیریتی ، تغذیه ، سن و سایر مسائل در نوسان است . غلظت فسفر غلظت نیتروژن 60 lb / ton 34 – 46 lb / ton کاهش نیتروژن و فسفر : تا اینجا به زیانهای وجود فسفر و نیتروژن اضافی اشاره کردیم . اما تولیدکنندگان چگونه میتوانند میزان این دو ماده را در جیره طیور کاهش دهند . 1. کاهش مواد غذایی بیهوده : یکی از روشهای کاهش مواد غذایی در جیره طیور ، کاهش مواد غذایی بیهوده در جیره طیور میباشد . منظور ما از مواد غذایی بیهوده ، موادی میباشند که در جیره فراهم میشوند اما پرنده عملا توانایی هضم آنها را ندارد . هضم برخی از مواد غذایی در پرندگان میتواند دلایل مختلفی داشته باشد . برخی از این دلایل میتوانند شامل بیماری ، سن و همچنین شرایط محیطی باشند . van heugten و van kempen در سال 1999 دریافتند که در صنعت طیور آمریکا بین 2 تا 12 درصد مواد غذایی بیهوده مصرف میشود . پرورش دهندگان و مزرعه داران میتوانند از طریق طراحی مناسب سیستم غذایی مزرعه خود بر اساس سن و نوع پرنده های پرورشی ، مصرف مواد غذایی بیهوده را کاهش دهند . از سوی دیگر تحقیقات نشان داده است که استفاده از غذای پلت شده در طیور ، میتواند وجود مواد غذایی در مدفوع طیور را کاهش دهد . 2 . دقت بیشتر در هنگام تهیه جیره غذایی : دومین روش پیشنهادی ما جهت کاهش وجود مواد غذایی در مدفوع طیور ، دقت بیشتر در هنگام تهیه غذا میباشد . پرندگان قادرند که تا میزان مشخصی از هریک از مواد غذایی را بطور کامل هضم نمایند . در صورتیکه هر یک از مواد غذایی مورد نیاز پرنده در جیره ، بیش از حد باشد ماده غذایی هضم نشده و از طریق مدفوع دفع خواهد شد . بنابراین تامین مواد مورد نیاز پرندگان به میزان مشخص ، از درجه اهمیت بالایی برخوردار میباشد . بطور مسلم ، پرندگان نر و ماده نیازهای غذایی متفاوتی دارند . همچنین نیازهای تغذیه ایی پرندگان ، از یک فاز تولید به فاز دیگر میتواند متفاوت باشد . بعنوان مثال در مزارعی که پرندگانی با سن های مختلف را پرورش میدهند ، نیازهای starter ها با نیازهای finisher ها تفاوت خواهد داشت . بنابراین پرندگان بایستی بر اساس سن ، جنس و نیازهای تغذیه ایی دسته بندی شوند . نحوه غذا دادن به پرندگان بر اساس جنسیت پرنده را split – sex feeding می نامند . همچنین نحوه غذا دادن به پرندگان بر اساس فاز تولید را phase – feeding می نامند . در گذشته ، بسیاری از پرورش دهندگان ، میزان مواد غذایی را بیشتر از میزان مواد غذایی پیشنهاد شده در نظر می گرفتند . ایندسته از پرورش دهندگان این میزان اضافه را بعنوان ( مرز امنیتی ) در نظر می گرفتند . spears در سال 1996 دریافت که جیره متداول مرغهای دوره finisher شمال کالیفرنیا در کل ، 0.30 درصد فسفر بیشتری داشته است . بر اساس این تحقیقات ، میزان فسفر اضافی هضم نشده و از طریق مدفوع پرندگان دفع می شده است . بر اساس ایندسته از تحقیقات ، در حال حاضر بسیاری از پرورش دهندگان طیور از ( مرز امنیتی ( استفاده نمی کنند . علت آن نیز کاهش میزان غذا در مدفوع طیور و حفظ سرمایه آنها میباشد . راه دیگر افزایش دقت در هنگام تهیه جیره غذایی ، استفاده از آمینواسیدهای سنتتیک در جیره طیور میباشد . آمینواسیدهای سنتتیک منابع تولیدی اسیدهای آمینه و با غلظت بالا میباشند . در تهیه جیره های طیور به روشهای سنتی ، از سویا و سایر مواد برای فراهم ساختن آمینواسیدها و پروتئینها استفاده می کردند . اما نکته ایی که بایستی به آن توجه داشت ، اینست که ایندسته از مواد غذایی اسیدهای آمینه مختلفی را در جیره فراهم می کنند و نه یک نوع اسیدآمینه را . زمانیکه اسیدهای آمینه سنتتیک در جیره فراهم میشوند میزان کمتری از موادی که در جیره نویسی سنتی استفاده می شدند ، استفاده خواهند شد . از سوی دیگر وجود اینگونه از آمینواسیدهای آماده ، امکان استفاده میزان دقیق آنها را در جیره فراهم آورده است . این مواد میزان پروتئین کل جیره و همچنین دفع نیتروژن از طریق مدفوع را کاهش میدهد . kerr و easter در سال 1995 دریافتند که به ازای هر 1 درصد کاهش در پروتئین خام استفاده شده در جیره با توجه به استفاده از آمینواسیدهای سنتتیک ، میزان دفع نیتروژن در کل هشت درصد کاهش می یابد . کاهش نیتروژن دفعی همچنین سبب کاهش آمونیاک شده و سبب کاهش بوی زننده تجیزات و وسایل پرورش میشود . 3 . بهبود وضعیت هضم : سومین روش پیشنهادی ما جهت کاهش وجود مواد غذایی در مدفوع طیور ، سعی در بهبود هضم جیره توسط پرنده میباشد . زمانیکه جیره ایی با قابلیت هضم بالا توسط پرنده مصرف شود ، میزان کمتری از مواد غذایی توسط پرنده دفع میشود . برخی از مواد غذایی برای پرندگان قابلیت هضم بیشتری دارند . اما از سوی دیگر ، بالانس جیره هایی از ایندست ( با قابلیت هضم بالا ) با مسائل اقتصادی مزرعه داران از اهمیت ویژه ایی برخوردار است . یکی از روشهای بهبود هضم فسفر در جیره های طیور ، استفاده از محصولی تجاری بنام phytase در جیره میباشد . بیشتر فسفر در دانه های غلات با ترکیبی بنام phytate باند شده است . در نتیجه فسفر برای پرنده قابل دسترس نبوده و از طریق مدفوع دفع خواهد شد . phytase آنزیمی است که ترکیب phytate را شکسته و از این طریق فسفر قابل دسترس برای پرنده را افزایش میدهد . در نتیجه فسفر موجود در غلات برای پرنده قابل استفاده شده و کمتر در مدفوع دیده میشود . kornegacy و verstegen در سال 2001 میلادی دریافتند که میزان دفع فسفر پرندگان زمانیکه در جیره آنها از phytase استفاده شده است کمتر است . در اینجا این نکته را اشاره می کنیم که در حال حاضر نوعی ذرت با phytate کم وجود دارد که همان تاثیر استفاده از phytase در جیره را دارد . میزان فسفر کل این نوع ذرت همانند سایر ذرت ها میباشد ، ولی میزان کمتر phytate در این نوع ذرت سبب شده است که میزان فسفر باند شده کمتری را داشته باشد و بنابراین میزان فسفر قابل دسترس آن بیشتر خواهد بود . در حال حاضر استفاده از آنزیم phytase برای مزرعه دارها اقتصادی تر خواهد بود . البته با پیشرفتهای مهندسی ژنتیک میتوان منتظر ذرت هایی با قیمت پائینتر بود . استرتژی های تغذیه ای حتی در بهترین شرایط مدیریتی نیز طیور قادر نخواهند بود که 100 درصد از مواد غذایی موجود در جیره خود را بطور کامل هضم کنند . در واقع رسیدن به این میزان ، غیرممکن است . با نگاهی به آینده مبتوان حدس زد که با روشهایی که در آینده ایی نه چندان دور کشف خواهد شد ، میزان فسفر و نیتروژن در مدفوع پرندگان باز هم کاهش یابد . در هرحال همیشه ، مسائل مالی فاکتور مهمی است که میان دانشمندان و مزرعه داران قرار دارد . بنابراین تحقیق بیشتر در مورد مسائل اقتصادی روشهای ذکر شده تا رسیدن به نتایج قطعی ادامه خواهد یافت . پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره 09123968671 09121986651 09131005836 09131007689                       تماس با ما                       درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com

www.ostrichskin.org

www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>

اریا منتخب

اریا منتخب

برای اطلاعات بیشتر و یا در صورت درخواست خرید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید و یا پیامک کنید.
03134419879-09131005836_09121986651 _فروش جوجه شترمرغ، فروش جوجه بوقلمون،

فروش جوجه اردک، فروش جوجه مرغ بومی، فروش جوجه بلدرچین،فروش بوقلمون 1 روزه- 2

روزه- 3 روزه،فروش شترمرغ یک ماهه- 2ماهه-3 ماهه خرید جوجه شترمرغ، خرید شترمرغ،

خرید شترمرغ پرواری، خرید شترمرغ مولد،خرید جوجه بوقلمون 1 روزه، خرید بوقلمون 1 ماهه،

حداقل سازی غذادرمدفوع طیور

خرید بوقلمون پرواری، پرورش شترمرغ، فروش تخم شتر مرغ، خرید پوست شترمرغ، خرید تخم شترمرغ،

فروش روغن اصل شترمرغ، بهترین خریدار شترمرغ زنده،اریا منتخب گوشت شترمرغ به صورت جزئئ-

عمده- جرئئ، بسته بندی، فروش کنسانتره شترمرغ، مشاوره در امر جیره، مشاوره رایگان در امر

پرورش شترمرغ، پیش فروش جوجه شترمرغ،اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ 1 هفته-15 روزه-20روزه،1

ماهه-2ماهه-3 ماهه، مزرعه پرورش شترمرغ، کشتار بوقلمون،اریا منتخب کتار شترمرغ، سایت مشاوره

حداقل سازی غذادرمدفوع طیور

در امر پرورش شترمرغ، فروش جوجه شترمرغ 1 هفته ای،15 روزه و 1 ماههاریا منتخب،خرید پوست کراس شده،

خرید پوست رنگ شده، خرید پوست خاماریا منتخب،خرید پوکه تخم شترمرغاریا منتخب،

فروش جوجه بوقلمون بیوتی،نیکلاس،هیبریت، شترمرغ پیش مولد، جیره آغازین ( استارتر)،

جیره 3-6، جیره 2-4 ، مشاوره و اطلاعات در مورد انواع بیماریهای شترمرغ و بوقلمون،

طریقه مصرف واکسن،فروش و خرید شترمرغ مولد-پیش مولد-پرواری، سایت مشاوره

در امر پرورش بوقلمون- جوجه بوقلمون- جوجه بلدرچین– جوجه اردک و جوجه مرغ بومی
عباسی اسماعیل

حداقل سازی غذادرمدفوع طیور

شترمرغ
09121986651-02188433196آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ1 ماهه، 2 ماهه و 3 ماهه به نرخ اتحادیه
فروش جوجه شترمرغ 4، 5، 6 ماهه به نرخ اتحادیه
ارائه طرح توجیهی و مشاوره فنی، بهداشتی و جیره نویسی به صورت رایگان
بازدید و نمونه برداری دوره ای از مزارع تحت پوشش
خرید پوست شترمرغ خام و کراس شده
خرید پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

حداقل سازی غذادرمدفوع طیور

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره

اریا منتخب09123968671

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

حداقل سازی غذادرمدفوع طیور

ایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……
یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره10005513841325_09121986651 _ 02188433196
درخواست خود را علام نماید و پیامک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل سازی غذادرمدفوع طیور
پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در نظر دارد جهت جمع آوری اطلاعات فروشندگان خریدارها ودباغی هاپوست گاو و گوسفند شترمرغ وغیره در صورت اطلاعات بیشتر قیمتها به
شماره310008810000103_09121986651 _
09123968671-09126450684-09123306476
– (021)88473071-88408145-88478351-88433196
درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

 

حداقل سازی وجود مواد غذایی در مدفوع طیور09151006923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02188433196

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.