قیمت روز انواع طیور ۲۶/۳/۹۹

بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

قیمت روز انواع طیور ۲۶/۳/۹۹

جوجه یکروزه محلی گلپایگان = ۱۲۰۰ تومان

جوجه یکروزه بلک (مشکی) = ۱۴۰۰ تومان

جوجه یکروزه جهادی ورامین = ۱۴۰۰ تومان

جوجه یکروزه گوشتی:

راس ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان

پلاس ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان

فلکس ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان

هوبارد ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰

کاب ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان

آرین ۱۱۵۰ تا ۱۲۵۰ تومان

قیمت روز انواع طیور ۲۶/۳/۹۹

قیمت مرغ گوشتی زنده تهران: ۸۱۰۰ تا ۸۲۰۰ تومان (قیمت مصوب ۸۵۵۰ تومان)

قیمت مرغ گوشتی کشتار تهران : ۱۱۳۰۰ تا ۱۲۸۰۰ تومان ( قیمت مصوب ۱۲۹۰۰ تومان)

اردک پکن

اردک یکروزه پکنی = ۱۵۰۰ تومان

اردک ۲۰ روزه پکنی = ۵۵۰۰ تومان

کبک

کبک ۱ روزه = ۲۵۰۰ تومان

یکماهه ۸۰۰۰ تومان

تخمگذار ۲۶۰۰۰ الی ۲۷۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش کیلویی کبک زنده = ۳۶۰۰۰ تا ۳۷۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش کیلیویی کبک لاشه با مجوز = ۴۵۰۰۰ تا ۴۶۰۰۰ تومان

خروس بومی

خروس بومی محلی (مخصوص کشتار سنگین وزن) ۴۰۰۰۰ تومان

جوجه یکماهه تا تخمگذار محلی اصل

یکماهه تا ۳۵ روزه ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰

دوماهه بسته به وزن بین ۱۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰

۳ ماهه بسته به وزن بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان

۴ماهه ۲۳۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ تومان

۸ ماهه ۲۷ هزار تا ۲۸ هزار تومان

قیمت خرید مرغ و خروس زنده = کیلویی ۱۹۵۰۰ الی ۲۰۵۰۰ تومان

شترمرغ کانادایی گردن آبی

شترمرغ ۱۰ روزه ۵۸۰ هزارتومان

شترمرغ ۲۰ روزه ۷۰۰ هزارتومان

شترمرغ یکماهه ۸۰۰ الی ۸۲۰ هزارتومان

قیمت خرد و فروش شترمرغ زنده تهران = =۲۶ هزارتومان

قیمت خرید و فروش شترمرغ زنده اصفهان = ۲۷ هزار تومان

قیمت خرید و فروش شترمرغ زنده مشهد = ۲۶ هزارتومان

پوست کراست شترمرغ گرید ۱ = ۵۵۰ هزارتومان

پوست کراست شترمرغ گرید ۲ = ۴۵۰ هزارتومان

پوست کراست شترمرغ گرید ۲ = ۳۵۰ هزارتومان

بلدرچین

جوجه یکروزه بلدرچین سنگین ۷۵۰ الی ۸۰۰

جوجه یکروزه بلدرچین فوق سنگین ۹۰۰ الی ۹۵۰ تومان

جوجه ۴۵ روزه بلدرچین ۵۵۰۰ الی ۶۳۰۰ تومان

قیمت خرید بلدرچین زنده اصفهان = ۲۲۵۰۰ تومان

قیمت خرید بلدرچین زنده تهران = ۲۲ هزارتومان

قیمت خرید بلدرچین زنده مشهد = ۲۱۵۰۰ تومان

بوقلمون بیوتی و برنز

بوقلمون بیوتی فوق سنگین یک روزه بسته به شرکت مولد با جواز و بدون جواز ۱۲ هزار الی ۱۳ هزار تومان

بوقلمون بیوتی فوق سنگین یکماهه وزن یک کیلو ۳۲۰۰۰ تومان

بوقلمون برنز یکروزه آمریکایی و انگلیسی ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان

بوقلمون برنز یکماهه آمریکایی و انگلیسی ۲۵ هزار تا ۲۶ هزار تومان

قیمت خرید کیلویی بوقلمون بیوتی زنده اصفهان (درب کشتارگاه ) ۱۰۵۰۰

قیمت خرید کیلویی بوقلمون بیوتی زنده تهران (درب کشتارگاه ) ۱۰۰۰۰

قیمت خرید کیلویی بوقلمون بیوتی زنده مشهد (درب کشتارگاه ) ۱۰۰۰۰

قیمت خرید کیلویی بوقلمون برنز زنده تبریز (درب کشتارگاه ) = ماده – ۱۰ هزارتومان — نر ۱۳ هزار تومان

قیمت روز جوجه بوقلمون

آریا منتخب پارسیان

شركت آريا منتخب پارسيان با بیش از ۱۰سال سابقه در زمینه پرورش طیور،به ویژه شترمرغ ، بوقلمون افتخار دارد به لطف پروردگار قدمی در راستای پیشرفت کشور عزیزمان ایران داشته باشد. این شرکت درزمینه تولید و فروش کلیه فرآورده های به دست آمده از شترمرغ و بوقلمون و مرغ بومی آماده خدمتگذاری می باشد.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

19 − هشت =