کوتاه ازیک مزرعه پرورش بوقلمون درآمریکا

کوتاه ازیک مزرعه پرورش بوقلمون درآمریکا - آریا منتخب پارسیان , اریا منتخب پارسیان , بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار , - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

کوتاه ازیک مزرعه پرورش بوقلمون درآمریکا

چیزهایی که من در مورد مزرعه های بوقلمون آموخته ام

در تابستان امسال ، فرصتی برای بازدید از مزرعه بوقلمون در شرق کارولینای شمالی داشتم. من تقریبا ۲۰ سال در کشاورزی کار کردم ، اما این اولین بازدید من از یک مزرعه بوقلمون بود. این مزرعه از سال ۱۹۱۹ در خانواده کشاورز بوده است. جایی که خانه های بوقلمون در آن ایستاده اند ، تنباکو پرورش می داده اند. شش سال پیش ، او تحت قرارداد با Butterball شروع به پرورش بوقلمون کرد.
من ۱۵ صفحه یادداشت برداشتم ، بنابراین انتخاب تنها پنج مورد برای برجسته سازی کار ساده ای نبود.

بوقلمون ها به طور طبیعی اهل گیاهخواری نیستند.

مثل من ، شما ممکن است برچسب “با گیاهان تغذیه شده” را روی بسته های بوقلمون در فروشگاه مواد غذایی دیده باشید. به نظر می رسد ، بوقلمون ها گیاهخواری نیستند ، بلکه همه چیز خوار هستند.
بوقلمون های مرتعی و بوقلمون های وحشی علاوه بر چمن و سایر پوشش گیاهی ، اشکالات و کرم هایی را می خورند. با این حال ، تقاضای مصرف کنندگان از “تغذیه گیاهی” باعث شده است تا شرکت ها بتوانند یک گزینه رژیم غذایی گیاهی را به برنامه تغذیه خود اضافه کنند تا در کنار رفع نیازهای غذایی بوقلمون ها، خواسته های مشتری را تامین کند. برخی از گله ها (گروهی از بوقلمون ها) به هیچ عنوان از کالاهای جانبی و فرآورده های گوشتی تغذیه نمی شوند ، برخلاف چیزی که مادر طبیعت قصد داشت آنها بخورند، بنابراین می توانند برچسب خوراک گیاهی داشته باشند.
تغذیه بوقلمون در طول زندگی بوقلمون برای تأمین نیازهای غذایی آن ، تقریبا ۱۰ برابر تغییر خواهد کرد. بوقلمون متخصص تغذیه خود در Butterball را دارد که خوراک آنها را تحت نظر دارد و دستور العمل های لازم برای هر مرحله از زندگی را ایجاد می کند. رژیم غذایی آنها شامل ویتامین ها و پروبیوتیک ها است. همانطور که متخصص تغذیه به ما گفت ، “هیچ چیزی که ما را در خوراک بوقلمون قرار دهیم ، نمی تواند در دهان من گذاشته شود.”

پرورش بوقلمون شغلی ۳۶۵ روزه است و فقط برای کشاورز کافی نیست.

کشاورز به ما گفت که صبح کریسمس درست مثل هر روز دیگر به انبار می آید. وقتی او بوقلمون در مزرعه دارد ، نمی تواند آخر هفته را در ساحل استراحت کند. هر روز ، کشاورز حداقل دو بار در هر خانه بوقلمون قدم می زند. هر انبار دارای مجموعه ای از رایانه های خاص خود است که همه چیز را از دما تا تغذیه نظارت می کنند.
در صورت عدم موفقیت سیستم اصلی ، یک سیستم تهیه نسخه پشتیبان شروع می شود. اگر چیزی در یکی از خانه های بوقلمون ، روز یا شب اتفاق بیفتد ، تلفن همراه وی هشدار دریافت می کند.
این فقط کشاورز نیست که در حال فراخوانی است. دامپزشک این شرکت ، یک روز صبح یکشنبه تماس تلفنی در مورد بوقلمون های بیمار را به یاد آورد. او بعداً در همان روز در مزرعه بود تا بوقلمون ها را بررسی کند.

بوقلمون نیاز به تجویز دارو دارد

هیچ آنتی بیوتیکی در مزرعه ذخیره نمی شود. اگر یک کشاورز نگران یک بوقلمون یا کل گله باشد ، با تکنسین خدمات مزرعه خود یا دامپزشک شرکت تماس می گیرد. در صورت نیاز به درمان ، دامپزشک نسخه ای را می نویسد ، که برای پخش به انبار ارسال می شود.
اگر کل گله به درمان نیاز داشته باشد ، می توان آنتی بیوتیک را به آب یا خوراک اضافه کرد. زمان های برداشت دقیق مشاهده می شود تا اطمینان حاصل شود که دارو قبل از ارسال برای فرآوری ، از طریق سیستم بوقلمون کار کرده است.(هضم شود)
Butterball آزمایشگاه تشخیصی دارد ، که کالبد شکافی (به نام نفروپس) را بر روی حیواناتی که در مزرعه جان خود را از دست داده اند انجام می دهد تا علت مرگ را مشخص کند. این اطلاعات به دامپزشک کمک می کند تا تصمیم بگیرد که در صورت وجود چه اقداماتی برای اطمینان از سلامت باقی مانده بوقلمون انجام دهد.
تنها هورمونهای موجود در بوقلمون همانهایی هستند که به طور طبیعی دارند. در حقیقت ، دادن جوجه های بوقلمون ، مرغ یا سایر مرغ های هورمون یا استروئید اضافه شده غیرقانونی است.

پرریزی بوقلمون های جوان

بوقلمونهایی که دیدیم کمتر از یک هفته در مزرعه بوده اند. وقتی دامپزشک یکی را برداشت ، من متوجه شدم که چند لکه روی بدن بدون پر وجود دارد. من در مورد آن سؤال کردم و یاد گرفتم که بوقلمون ها برای اولین بار چه شکلی دارند ، و یا پرهای کودک نرم و کرکی. بوقلمون ها به طور طبیعی پرهای کودک خود را از دست می دهند و پرهای بالغ رشد می کنند. این به من یادآوری می کرد که پسرم دندان های شیری خود را از دست داده است.
همچنین یاد گرفتم که بوقلمونها در ۱۰۰٪ بدنشان پر ندارند. برخی مناطق به طور طبیعی بی پر هستند.

جوجه های بوقلمون همدیگه رو دوست دارند. انها واقعا به یکدیگر علاقمند هستند.

آیا عکس هایی از یک خانه بوقلمونی دیده اید و همه پرندگان در کنار هم قرار گرفته اند؟ ممکن است فکر کرده باشید که آنها در نزدیکی ایستاده اند ، زیرا جایی برای پخش شدن ندارند. شما اشتباه می کنید.
اگر تا به حال به زمین فوتبال راه رفته اید ، متوجه شده اید که چقدر بزرگ است؟ زمین بازی ۱۰۰ یارد یا ۳۰۰ فوت است. این خانه بوقلمون دو برابر بود؛ طول آن ۶۰۰ پا بود. فضای باز زیادی بود ، اما بوقلمون ها همه در همان منطقه کلی بودند. معلوم است که بوقلمون ها پرندگان معاشرت هستند و دوست دارند در کنار یکدیگر باشند. با توجه به انتخاب خودشان ، آنها به هم می چسبند.
بوقلمونها در اطراف ما جمع شدند و در حالی که در سالن پرورش بوقلمون قدم می زدیم به عنوان گروه حرکت می کردیم. از وسط گله که مثل جدا شدن دریای سرخ بود عبور کردیم ، اما خیلی زود آنها دوباره جمع شدند. هنگامی که آنها تصمیم گرفتند که دیگر جالب نباشیم ، آنها دور شدند و به انجام کارهای خودشان بازگشتند.

آریا منتخب پارسیان

شركت آريا منتخب پارسيان با بیش از ۱۰سال سابقه در زمینه پرورش طیور،به ویژه شترمرغ ، بوقلمون افتخار دارد به لطف پروردگار قدمی در راستای پیشرفت کشور عزیزمان ایران داشته باشد. این شرکت درزمینه تولید و فروش کلیه فرآورده های به دست آمده از شترمرغ و بوقلمون و مرغ بومی آماده خدمتگذاری می باشد.

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

ده + 3 =