شش فاکتور مهم در واکسیناسیون موثر برای آنفولانزای پرندگان

شش فاکتور مهم در واکسیناسیون موثر برای آنفولانزای پرندگان

دکتر David Swayne، مدیر آزمایشگاه پژوهشی طیور در جنوب شرق آمریکا، جزییات مربوط به برنامه های واکسیناسیون آنفلوآنزای پرندگان را در طی کنفرانسی در نمایشگاه بین المللی تولید و فرآوری (IPPE) سال 2016 مورد بحث قرار داده است. وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا برنامۀ واکسیناسیون آنفلوآنزای پرندگان را هنوز تایید نکرده است ، اما این آژانس برای موثر افتادن چنین برنامه ای، جزییاتی را مورد بررسی قرار داده که در صورتی که مورد تایید قرار گیرد، اجرای آن الزامی خواهد بود. آنفلوآنزای پرندگان با قدرت بیماری زایی بسیار شدید – درس هایی که آموخته ایم عنوان سخنرانی ایشان بوده که در تاریخ 28 ژانویه ی سال جاری در نمایشگاه بین المللی تولید و فرآوری (IPPE) در جورجیای آتلانتا ارائه شده است. شش جزء مورد نیاز به منظور موثر افتادن واکسیناسیون مطابق گفته های Swayne به شرح زیر هستند: 1. واکسینه کردن باید چنان کیفیت بالایی داشته باشد یا ظرفیت بالایی برای واکسینه کردن داشته باشد که بتواند یک واکنش ایمنی پرقدرت ایجاد نماید 2. واکسن ها باید نزدیک ترین رابطه را با ویروس مورد نظر داشته باشند یا از لحاظ آنتی ژنیک با این ویروس ها مرتبط باشند. 3. یک برنامه ی خوب واکسیناسیون مشخص می کند که چه گونه هایی از پرندگان را باید واکسینه کرد و موقعیت جغرافیایی آن ها را شناسایی می نماید. 4. باید تعداد واکسیناسیون ها کافی باشد. این درست نیست که بیاندیشیم تنها یک واکسیناسیون برای هر پرنده مورد نیاز است؛ در بسیاری موارد حداقل تعداد واکسیناسیون ها دو نفر است. 5. دسته های واکسینه شده برای اطمینان از چگونگی پاسخ به واکسن، باید پیوسته تحت نظر قرار بگیرند. 6. دسته های واکسینه شده را باید مورد بررسی قرار داد تا پدیدار شدن احتمالی ویروس هایی که می توانند مقاوم به واکسن باشند شناسایی شود. در طی این سخنرانی، دکتر Swayne به تشریح این موضوع پرداخت که چرا ایالات متحده آمریکا با برنامۀ واکسیناسیون آنفلوآنزای پرندگان که به شدت بیماری زاست ، موافقت نکرده است. یک برنامۀ کنترل آنفلوآنزای پرندگان که تنها از شیوه های کشتار استفاده می کند به تنهایی سریع تر ویروس را ریشه کن می کند، و این کار از سوی دیگر نسبت به برنامه ای که هم واکسیناسیون و هم کشتار را با هم ترکیب می کند، هزینه های کمتری برای اجرا کننده به همراه دارد. وی همچنین می افزاید که واکسیناسیون پیامدهای تجاری را به همراه دارد و در اکثر موارد دسته های پرندگان چون از نظر ظاهری سالم به نظر می رسند ،جزء پرندگان بیمار محسوب نمی شوند، این درحالی است که ممکن است همین پرندگان به ظاهر سالم، حامل احتمالی ویروس باشند.

دکتر David Swayne، مدیر آزمایشگاه پژوهشی طیور در جنوب شرق آمریکا، جزییات مربوط به برنامه های واکسیناسیون آنفلوآنزای پرندگان را در طی کنفرانسی در نمایشگاه بین المللی تولید و فرآوری (IPPE) سال 2016 مورد بحث قرار داده است.
وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا برنامۀ واکسیناسیون آنفلوآنزای پرندگان را هنوز تایید نکرده است ، اما این آژانس برای موثر افتادن چنین برنامه ای، جزییاتی را مورد بررسی قرار داده که در صورتی که مورد تایید قرار گیرد، اجرای آن الزامی خواهد بود.
آنفلوآنزای پرندگان با قدرت بیماری زایی بسیار شدید – درس هایی که آموخته ایم عنوان سخنرانی ایشان بوده که در تاریخ 28 ژانویه ی سال جاری در نمایشگاه بین المللی تولید و فرآوری (IPPE) در جورجیای آتلانتا ارائه شده است.
شش جزء مورد نیاز به منظور موثر افتادن واکسیناسیون مطابق گفته های Swayne به شرح زیر هستند:
1. واکسینه کردن باید چنان کیفیت بالایی داشته باشد یا ظرفیت بالایی برای واکسینه کردن داشته باشد که بتواند یک واکنش ایمنی پرقدرت ایجاد نماید
2. واکسن ها باید نزدیک ترین رابطه را با ویروس مورد نظر داشته باشند یا از لحاظ آنتی ژنیک با این ویروس ها مرتبط باشند.
3. یک برنامه ی خوب واکسیناسیون مشخص می کند که چه گونه هایی از پرندگان را باید واکسینه کرد و موقعیت جغرافیایی آن ها را شناسایی می نماید.
4. باید تعداد واکسیناسیون ها کافی باشد. این درست نیست که بیاندیشیم تنها یک واکسیناسیون برای هر پرنده مورد نیاز است؛ در بسیاری موارد حداقل تعداد واکسیناسیون ها دو نفر است.
5. دسته های واکسینه شده برای اطمینان از چگونگی پاسخ به واکسن، باید پیوسته تحت نظر قرار بگیرند.
6. دسته های واکسینه شده را باید مورد بررسی قرار داد تا پدیدار شدن احتمالی ویروس هایی که می توانند مقاوم به واکسن باشند شناسایی شود.
در طی این سخنرانی، دکتر Swayne به تشریح این موضوع پرداخت که چرا ایالات متحده آمریکا با برنامۀ واکسیناسیون آنفلوآنزای پرندگان که به شدت بیماری زاست ، موافقت نکرده است. یک برنامۀ کنترل آنفلوآنزای پرندگان که تنها از شیوه های کشتار استفاده می کند به تنهایی سریع تر ویروس را ریشه کن می کند، و این کار از سوی دیگر نسبت به برنامه ای که هم واکسیناسیون و هم کشتار را با هم ترکیب می کند، هزینه های کمتری برای اجرا کننده به همراه دارد.
وی همچنین می افزاید که واکسیناسیون پیامدهای تجاری را به همراه دارد و در اکثر موارد دسته های پرندگان چون از نظر ظاهری سالم به نظر می رسند ،جزء پرندگان بیمار محسوب نمی شوند، این درحالی است که ممکن است همین پرندگان به ظاهر سالم، حامل احتمالی ویروس باشند.

پیشگیری از عفونت و کم شدن آب بدن،از دلایل تأثیرگذار در کیفیت جوجه