مراحل رشد جنین جوجه داخل تخم در دستگاه جوجه کشی

مراحل رشد جنین جوجه داخل تخم در دستگاه جوجه کشی

 

روز اول

۴ ساعت اول قلب و عروق شروع به رشد و پس از ۱۲ ساعت قلب شروع به انقباض می کند. گردش خون با ارتباط یافتن عروق خونی جنین و کیسه زرده شروع به کار می کند.
طی ۱۶ ساعت اولین علامت شبیه جنین جوجه در دستگاه جوجه کشی با ظهور حلقه های بدن به وجود می آید، اینها ساختمان هایی حاصل از توده به هم فشرده سلول¬ها است، که در دو طرف طناب نخاعی قرار گرفته و از آنها عضلات و استخوانها رشد می کنند.
۱۸ ساعت اولیه دستگاه گوارش ظاهر سپس طی ۲۰ ساعت ستون مهره ها تشکیل می شود.
۲۱ ساعت بعد دستگاه عصبی رشد و پس از ۲۲ ساعت سر شروع به شکل گیری می کند،. سپس در ۲۴ ساعت اولیه چشم ها شروع به شکل گیری می کنند.

روز دوم
پس از ۲۵ ساعت گوش¬ها شروع به شکل گیری و رگ¬های خونی در کیسه زرده آشکار می شوند.

روز سوم
طی ۶۰ ساعت بینی، ۶۲ ساعت پاها و ۶۴ ساعت بال¬ها رشد را آغاز و جنین شروع به چرخش در دستگاه جوجه کشی می کند تا بر پهلوی چپ قرار گیرد. ضمنا دستگاه گردش خون در روز سوم رشد سریعی پیدا می کند.

روز چهارم
زبان جنین جوجه شروع به رشد می کند در حالیکه تمام ارگان¬ها تشکیل شده است.

روز پنجم
اندام های تناسلی تمایز یافته و جنس پرنده مشخص می شود.
قلب شکل معین خود را پیدا کرده و عروق ناحیه کیسه زرده را می پوشانند.
بخش های صورت و بینی جنین ظاهر، پیش معده و سنگدان شکل می گیرند.

روز ششم
منقار شکل طبیعی خود را بدست آورده و بعضی از حرکات جنین جلب توجه می کند.

روز هفتم
در این مرحله رشد بدن سریعتر از رشد سر می باشد و اندام های بدن قابل مشاهده می باشد.

روز هشتم
کمی از ذرات پر مانند (پرهای نرم که منشاء پرهای بعدی هستند) ظاهر می شوند.

روز نهم
کیسه آلانتوییس به طور کامل جنین، کیسه زرده و آمنیون را فرا می گیرد.

روز دهم
منقار شروع به سخت شدن می کند.

روز یازدهم
دیواره شکم ظاهر و روده ها ممکن است در کیسه زرده دیده شوند.

روز دوازدهم
پرهای نرم جنین ظاهر می شوند.

روز سیزدهم
پرهای نرم بدن جنین را پوشانده و استخوان ها شروع به آهکی شدن می کنند. اغلب اندام ها تمایز یافته و تنها رشد نهایی آنها باقی می مانند.

روز چهاردهم
جنین در دستگاه جوجه کشی می چرخد تا به موازات محور تخم مرغ، طوریکه سر جنین به طور طبیعی به طرف انتهای بزرگ تخم قرار گیرد.

روز پانزدهم
روده کوچک وارد حفره شکمی می شود.

روز شانزدهم
مواد غذایی آلبومین رو به اتمام و استفاده از مواد غذایی کیسه زرده آغاز می شود.

روز هفدهم
سر جنین جوجه در دستگاه جوجه کشی می چرخد تا منقار زیر بال راست و به سمت پایین ترین قسمت اتاقک هوایی بزرگ شده متمایل شود.

روز هجدهم
کیسه زرده تخم آماده ورود به حفره شکمی جنین می شود.

روز نوزدهم
جنین جوجه با ضربه به کیسه زرده باعث می شود کیسه زرده شروع به ورود در حفره بدن آن گردد.

روز بیستم
کیسه زرده به طور کامل به حفره بدن وارد شده و تمام نواحی جنین در تماس با پوسته قرار گرفته، به غیر از ناحیه ای که در اتاقک هوایی وجود دارد. ناف شروع به بسته شدن، منقار جنین جوجه غشاء پوسته را سوراخ و وارد اتاقک هوایی شده، کم کم جنین مقداری هوا تنفس و دستگاه تنفس شروع به فعالیت می کند، در این زمان شش¬ها به طور کامل فعال می شوند.

روز بیست و یکم
پس از وارد آوردن اولین ضربات به پوسته جنین جوجه چند ساعت استراحت سپس خط حلقه¬ای اطراف پوسته تخم را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت می¬شکند. اگر جنین در زمان خروج موقعیت صحیح را داشته باشد، این ضربه زدن نزدیک به انتهای بزرگ تخم انجام خواهد شد. از زمانی که اولین شکستگی در پوسته رخ می دهد تا زمان خروج جوجه ۲۰-۱۰ ساعت طول خواهد کشید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.