الزام ثبت تعداد و وزن مرغ تحويلي در سامانه رهتاب

الزام-ثبت-در-سامانه-رهتاب

الزام ثبت تعداد و وزن مرغ تحويلي در سامانه رهتاب

بخشنامه ای از جهاد کشاورزی با موضوع تحویل مرغ گوشتی براساس وزن و تعداد ارائه شده است که در آن ثبت تعداد و وزن مرغ تحويلي علاوه بر سامانه هاي قرنطينه و سماصط در سامانه رهتـاب الزامی میباشد.

سامانه-رهتاب
الزام-ثبت-در-سامانه-رهتاب

شرکت آریا منتخب پارسیان در فروش انواع محصولات طیوری سرآمد می باشد:

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

پانزده − یازده =