• 09127205258
  • 09131005836
  • 09121986651
  • 09131007689
  • 09151006923
  • 09123968671
اريا منتخب
می 16, 2020
فروش جوجه بوقلمون بیوتی بوقلمون بیوتی سفید09121986651

فروش جوجه بوقلمون بیوتی

فروش جوجه بوقلمون بیوتی
می 16, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

بوقلمون بیوتی سفید 09121986651

بوقلمون بیوتی سفید 09121986651 بوقلمون بیوتی سفید09121986651   اريا منتخب پارسیان   Sell chicken turkey   فروش جوجه شترمرغ 98 خرید جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ بومی خرید جوجه مرغ بومی خرید جوجه بوقلمون فروش […]
آوریل 28, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

قیمت انواع طیور در تاریخ 99/2/7

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/2/7👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= بین 2300 تومان الی2400 تومان (مصوب 2200) ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= بین 2500تومان الی 2600تومان(مصوب 2400) ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= بین 2500 تومان الی 2600 تومان(مصوب 2400) ✅جوجه 1 روزه کاکلی =
آوریل 27, 2020

قیمت انواع طیور در تاریخ 99/2/4

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/2/4👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= توافقی بین 2200 تومان الی2250 تومان ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= توافقی بین 2400تومان الی 2450تومان ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= توافقی بین 2400 تومان الی 2500 تومان ✅جوجه 1 روزه کاکلی =
آوریل 21, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

قیمت انواع طیور در تاریخ 99/1/31

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/01/31👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= توافقی بین 2000 تومان الی2050 تومان ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= توافقی بین 2200تومان الی 2250تومان ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= توافقی بین 2200 تومان الی 2300 تومان ✅جوجه 1 روزه کاکلی
آوریل 20, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

قیمت انواع طیور درتاریخ99/1/27

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/01/27👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= توافقی بین 1650 تومان الی1700 تومان ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= توافقی بین 1850تومان الی 1900 تومان ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= توافقی بین 1850 تومان الی 1900 تومان ✅جوجه 1 روزه کاکلی
می 16, 2020
فروش جوجه بوقلمون بیوتی بوقلمون بیوتی سفید09121986651

فروش جوجه بوقلمون بیوتی

فروش جوجه بوقلمون بیوتی
می 16, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

بوقلمون بیوتی سفید 09121986651

بوقلمون بیوتی سفید 09121986651 بوقلمون بیوتی سفید09121986651   اريا منتخب پارسیان   Sell chicken turkey   فروش جوجه شترمرغ 98 خرید جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ بومی خرید جوجه مرغ بومی خرید جوجه بوقلمون فروش […]
آوریل 28, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

قیمت انواع طیور در تاریخ 99/2/7

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/2/7👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= بین 2300 تومان الی2400 تومان (مصوب 2200) ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= بین 2500تومان الی 2600تومان(مصوب 2400) ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= بین 2500 تومان الی 2600 تومان(مصوب 2400) ✅جوجه 1 روزه کاکلی =
آوریل 27, 2020

قیمت انواع طیور در تاریخ 99/2/4

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/2/4👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= توافقی بین 2200 تومان الی2250 تومان ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= توافقی بین 2400تومان الی 2450تومان ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= توافقی بین 2400 تومان الی 2500 تومان ✅جوجه 1 روزه کاکلی =
آوریل 21, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

قیمت انواع طیور در تاریخ 99/1/31

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/01/31👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= توافقی بین 2000 تومان الی2050 تومان ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= توافقی بین 2200تومان الی 2250تومان ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= توافقی بین 2200 تومان الی 2300 تومان ✅جوجه 1 روزه کاکلی
آوریل 20, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

قیمت انواع طیور درتاریخ99/1/27

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/01/27👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= توافقی بین 1650 تومان الی1700 تومان ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= توافقی بین 1850تومان الی 1900 تومان ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= توافقی بین 1850 تومان الی 1900 تومان ✅جوجه 1 روزه کاکلی
فوریه 1, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

فروش جوجه شترمرغ09131007689

فروش جوجه شترمرغ09131007689 فروش جوجه شترمرغ هچری /10 روزه و 15 روزه فروش جوجه شترمرغ1 هفته تا 15 روزه