اریا منتخب ، نویسنده در جوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک | صفحه 88 از 110جوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک | صفحه 88

اريا منتخب

اريا منتخب

اريا منتخب

 

اطلاعات بیشتر

right

اريا منتخب اخبار روز

<span style=”font-size: 14pt;”>اريا منتخب اخبار و مقالات روز</span>

اريا منتخب
<h3>آریا منتخب</h3>
center

3

masonry

3

3

%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%a8%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%be%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%83-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88

masonry

3

%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%ba

classic

3

%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%82%d9%84%d9%85%d9%88%d9%861

classic

3

%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%a8%d9%88%d9%85%d9%8a1

classic

3

فروش روز جوجه
<h3>فروش روز جوجه مرغ گوشتی و بومی</h3>
<p style=”font-weight: bold; margin-bottom: 10px;”>فروش جوجه گوشتی نژاد راس نژاد کاب</p>
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
09123968671 اریا منتخب تماس حاصل فرمایید.
فروش روز جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ بومی یک روزه بدون واسطه و مستقیم از سالن ورامین
جوجه مرغ ورامین،جوجه مرغ گلپایگان،جوجه مرغ کاکلی
با کیفیتی عالی و وزن گیری مطلوب و تخم گذاری خوب
بار گیری و ارسال مستقیم از درب سالن و تحویل درب سالن شما
ارسال به تمامی نقاط کشور
فروش جوجه مرغ گوشتی
نژاد کاپ،نژاد راس
فروش جوجه مرغ بومی
نژاد ورامین،نژاد گلپایگان
برای سفارش جوجه یک روزه و پیش خرید جوجه مرغ با شماره های
09121986651
-09131005836
اريا منتخب|فروش جوجه بوقلمون|فروش جوجه شترمرغ
|فروش جوجه مرغ بومي.

center

لینک سایت
<h3>لینک سایت</h3>


<img style=”float: left;” alt=”” />
<div style=”margin-left: 70px;”>
<p class=”big” style=”margin: 0px 0px 5px;”><a href=”https://www.ariamontakhab.com”>سايت دوم اريا منتخب</a></p>
&nbsp;

</div>


<img style=”float: left;” alt=”” />
<div style=”margin-left: 70px;”>
<p class=”big” style=”margin: 0px 0px 5px;”><a href=”www.cowhideleather.org/”>خريد فروش پوست گاو</a></p>
&nbsp;

</div>


<img style=”float: left;” alt=”” />
<div style=”margin-left: 70px;”>
<p class=”big” style=”margin: 0px 0px 5px;”><a href=”www.ostrichskin.org”> خريد فروش پوست شترمرغ</a></p>
&nbsp;

</div>


<img style=”float: left;” alt=”” />
<div style=”margin-left: 70px;”>
<p class=”big” style=”margin: 0px 0px 5px;”><a href=”www.sheepleather.org”>خريد فروش پوست گوسفند </a></p>
&nbsp;

</div>
اطلاعات
<h3>اطلاعات</h3>


<img style=”float: left;” alt=”” />
<div style=”margin-left: 70px;”>
<p class=”big” style=”margin: 0px 0px 5px;”><a href=”https://ariamp.com/2015/09/16/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86/”>فرمول دان بوقلمون استارتر،میان دان ،پایانی این فرمول در 1000 کیلو می باشد</a></p>
<span style=”color: #8b8b8b;”>دانلود رایگان</span>

</div>


<img style=”float: left;” alt=”” />
<div style=”margin-left: 70px;”>
<p class=”big” style=”margin: 0px 0px 5px;”><a href=”https://ariamp.com/2015/09/16/%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%82%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86/”> فرمول دان شترمرغ 0تا 3 ماهگی 3ماهگی تا 6ماهگی 6تا 9ماهگی</a></p>
<span style=”color: #8b8b8b;”>دانلود رایگان</span>

</div>


<img style=”float: left;” alt=”” />
<div style=”margin-left: 70px;”>
<p class=”big” style=”margin: 0px 0px 5px;”><a href=”https://ariamp.com/2015/09/16/%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%BA-0%D8%AA%D8%A7-3/”> فرمول دان شترمرغ 0تا 2ماهگی 2ماهگی تا 4ماهگی 4تا 6ماهگی 6ماهگی تا 8ماهگی</a></p>
<span style=”color: #8b8b8b;”>دانلود رایگان</span>

</div>


<img style=”float: left;” alt=”” />
<div style=”margin-left: 70px;”>
<p class=”big” style=”margin: 0px 0px 5px;”><a href=” Published by اریا منتخب at سپتامبر 16, 2015 Categories Tags 0 0 0 جیره دان شترمرغ 2تا4 ماهگیتركيبات فرمول 2 تا 4 ماه يك تن يونجه 180 ذرت 500/232 سويا 700/290 جو 120 سبوس گندم 800/90 روغن 15 كربنات كلسيم 17 ديكلسيم فسفات 25 نمك 700/2 مكمل ويتامينه 8 مكمل معدني 8 متيونين 300/2 ليزين 2 ويتامين اي سلنيوم 500/1 ويتامين سي 5/1 توكسي نيل 700/1 مولتي آنزيم 300/0فرمول در هزار كيلو گرم ميباشد فرمول 2 تا 4 ماهگي در صورت بروز مشكل در جيره با شماره زير 09123968671 تماس فرمايد”>فرمول فلاشينگ تخم گزاری شترمرغ مولد </a></p>
<span style=”color: #8b8b8b;”>دانلود رایگان</span>

</div>


<img style=”float: left;” alt=”” />
<div style=”margin-left: 70px;”>
<p class=”big” style=”margin: 0px 0px 5px;”><a href=”https://ariamp.com/2015/09/16/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF/”>فرمول فلاشينگ جفت گيري شترمرغ مولد </a></p>
<span style=”color: #8b8b8b;”>دانلود رایگان</span>

</div>
<img style=”float: left;” alt=”” />
<div style=”margin-left: 70px;”>
<p class=”big” style=”margin: 0px 0px 5px;”><a href=”https://ariamp.com/2018/09/09/%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%a8%d9%84%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa/”>جیره غذایی مرغ بلک استار و مرغ بومی</a></p>
<span style=”color: #8b8b8b;”>دانلود رایگان</span>

</div>
<img style=”float: left;” alt=”” />
<div style=”margin-left: 70px;”>
<p class=”big” style=”margin: 0px 0px 5px;”><a href=”https://ariamp.com/2018/09/25/%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%a8%d9%84%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d9%84-2/”>فرمول جیره پیشنهادی مرغ بلک استار و پلیموت راک در 3 تن </a></p>

</div>
معرفی اریا منتخب
<h3>آریا منتخب پارسیان كوتاه راجب</h3><p class=”big”>شرکت اریا منتخب پارسیان 10سال سابقه در زمینه پرورش</p>
فروش جوجه شترمرغ،فروش چوچه بوقلمون،فروش جوجه گوشتی،فروش مرغ بومی

به لطف پروردگار قدمی در راستای پیشرفت کشور عزیزمان ایران داشته باشد

این شرکت درزمینه تولید و فروش کلیه فرآورده های به دست آمده از شترمرغ

و بوقلمون آماده خدمتگزاری می باشداین شرکت دارای دو سایت تخصوصی می باشد

ایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز

قيمتها……يا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره10005513841325

09121986651.- 02188433196درخواست خود را علام نماید و پيامك کنید..

آوریل 7, 2016
بوقلمون پروار

فروش جوجه بوقلمون يك ماه

فروش جوجه بوقلمون يك ماه|فروش جوجه بوقلمون 1ماهه|فروش جوجه بوقلمون یک ماهه بیوتی|جوجه بوقلمون یک ماهه نیکولاس |جوجه بوقلمون پرواری
آوریل 7, 2016
جوجه کشی مصنوعی شترمرغ

فروش جوجه شترمرغ يك ماه

فروش جوجه شترمرغ يك ماه|فروش جوجه شتر مرغ 1 ماهه|فروش جوجه شتر مرغ|فروش شتر مرغ پرواری|فروش جوجه شتر مرغ دو ماهه|فروش جوجه شتر مرغ مولد
آوریل 7, 2016
پرورش جوجه مرغ گوشتي

فروش جوجه مرغ بومي مشهد

فروش جوجه مرغ بومي مشهد|فروش جوجه یک روزه|جوجه مرغ بومی ورامین|فروش جوجه مرغ 1 روزه مرغ بومی مشهد|فروش جوجه مرغ 15 روزه مشهد|فروش جوجه مرغ بومی 20روزه مشهد|
آوریل 7, 2016

صادرات گوشت گوساله گوسفند

صادرات گوشت گوساله گوسفند|فروش گوشت گوسفند و گوساله09121986651|گوشت قرمز|پخش عمده گوشت گوسفندی | پخش عمده گوشت گوساله | فروش عمده گوشت|