اخبار و مقالات شرکت اریا منتخب پارسیانجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک | صفحه 20

اخبار و مقالات شرکت اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

دسامبر 24, 2017

تهویه

تهویه|تهویه برای پرنده لازم است چون پرنده برای سوخت و ساز به تهویه نیاز دارد0912198665|شرایط تهویه مناسب برای جوجه های پرورشی|
دسامبر 23, 2017
قاز پرورشي

فاكتورهائی كه باید جهت تولیدات طیور درنظر گرفته شوند

فاكتورهائی كه باید جهت تولیدات طیور درنظر گرفته شوند|جهت زشد طیور گوشتی 09121986651|مسایلی که باید برای رشد طیور در نظر گزفت|
دسامبر 20, 2017

معایب پرورش مرغ و حتی دیگر ماکیان در بستر نسبت به نگهداری در سیستم قفس

معایب پرورش مرغ و حتی دیگر ماکیان در بستر| در بستر نسبت به نگهداری در سیستم قفس09121986651|معایب پرورش مرغ و حتی دیگر ماکیان در بستر نسبت به نگهداری در قفس|
دسامبر 19, 2017
قاز بومي امريكاي

بیماری گامبورو

بیماری گامبورو|بیکاری گامبورو چیست و چگونه ایجاد می شود و را درمان آن09121986651|بیماری طیور|بیماری گامبورو در طیور|درمان بیماری گامبورو|
دسامبر 9, 2017

اهداف اصلي در تهويه

اهداف اصلي در تهويه|نقش تهویه و سیستم های تهویه سالم های مرغداری 09121986651|تهویه سالن های مرغداری|بهترین حالت تهویه برای سالن های مرغداری|