اخبار و مقالات شرکت اریا منتخب پارسیانجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک | صفحه 53

اخبار و مقالات شرکت اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

آوریل 16, 2017

افت قیمت مرغ در سال 96

افت قیمت مرغ در سال 96|کاهش و افزایش قیمت گوشت مرغ در سال جدید09121986651|گوشت مرغ|پرورش مرغ گوشتی|صنعت مرغداری|قیمت گوشت مرغ|
آوریل 15, 2017
میزان وزنی مناسب مرغ

افزایش قیمت مرغ

افزایش قیمت مرغ|کاهش صادرات گوشت مرغ باعث افزایش قیمت مرغ|قیمت مرغ زنده|افزایش قیمت مرغ|مرغ کشتاری|پرورش مرغ|گوشت مرغ|
آوریل 13, 2017
پرورش جوجه مرغ گوشتي

11عامل افزایش هزینه تولید گوشت مرغ در ایران

11عامل افزایش هزینه تولید گوشت مرغ در ایران|پرورش و تولید گوشت مرغ09121986651|پرورش مرغ گوشتی|پرورش مرغ بومی|گوشت مرغ|صنعت پرورش مرغ|
آوریل 12, 2017

30 درصد از ظرفیت تولید صنعت مرغداری کشور بدون استفاده است

30 درصد از ظرفیت تولید صنعت مرغداری کشور بدون استفاده است|صنعت نرغداری
آوریل 10, 2017
دومین کانون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان یزد شناسایی شد

آنفولانزای پرندگان در اصفهان کنترل شد

آنفولانزای پرندگان در اصفهان کنترل شد|شیوع بیماری انفولانزای طیور در اصفهان09121986651|بیماری انفولانزای پرندگان|انفولانزای طیور|