آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

غذای بوقلمون چیست؟

غذای بوقلمون چیست؟

پرورش بوقلمون هاي گوشتي و رسانيدن به وزن ايده‌آل در زمان مقرر مستلزم اعمال مديريت تغذيه اي صحيح و استفاده از جيره بالانس شده از حيث سطح انرژي و پروتئين و همچنين مكمل‌هاي ويتامين و معدني متناسب با سن پرنده مي‌باشد بوقلمونها نيز مانند ساير طيور به كمبود مواد غذائي حساس بوده و بايستي جيره غذائي آنها طوري فرموله گردد كه احتياجات غذائي آنها را مرتفع نمايد, ضمناً با توجه به نژاد بوقلمون و سويه‌هاي مختلف بوقلمون جيره غذائي تفاوت دارد همانطور كه مي‌دانيد نيازهاي بوقلمون اعم از نياز پايه و توليد به وسيله يك نوع ماده غذايي به تنهايي تامين نمي‌شود و براي تهيه يك جيره مناسب بايد از اجزا گوناگوني استفاده کرد. در حالت صنعتي بوقلمونها عموماٌ به وسيله جيره‌اي مركب از: ذرت، كنجاله سويا، ويتامينها و مينرالهاي مكمل تغذيه مي‌شوند. البته توجه داشته باشيد اين بالانس جيره علاوه بر كيفيت بايد متناسب با قيمت اقتصادي غذا باشد به طوريكه خوراک بدست آمده داراي ارزانترين قيمت و با كيفيتي مطلوب باشد که در اين قسمت است که اهميت وجود مهندسين دامپروري که با علم جيره نويسي و همچنين قيمتهاي روز بازار آشنائي داشته باشند مشخص مي گردد جوجه بوقلمون همانند ساير طيور در ۲۴ ساعت اول رندگي خويش احتياجي به خوردن و آشاميدن ندارد زيرا وجود كيسه زرده اين احتياجات را براي مدتي تامين مي‌كند. اما پس از سپري شدن اين مدت نياز به غذاي كافي خواهد داشت. شايان ذکر است که برخلاف باورهاي موجود در خصوص تغذيه ساير طيور صنعتي مانند مرغ، جوجه بوقلمون ها را مي توان از همان روز اول تغذيه نمود که حتي اين مورد بوسيله برخي از متخصصين امري واجب شمرده مي شود در گذشته براي جلوگيري از بيماري رايج چسبندگي مقعد در بوقلمون ها، به جوجه ها گردو خورانده مي شد که امروزه به دليل اصلاح نژادهاي صورت گرفته و عدم وجود اين مشکل در بوقلمون هاي صنعتي فعلي، از اين روش استفاده نمي گردد علاوه بر موارد ذکر شده در تهيه کنسانتره، مواد ديگري نيز وجود دارند که استفاده يا عدم استفاده از آنها مي تواند در نتيجه کار بسيار تاثير گذار باشد که از آن جمله مي توان به مواد معدني و ويتامينها اشاره داشت مواد معدني جزء عناصر كم‌مصرف تلقي مي‌شود, ولي وجود آنها در جيره هنگام بالانس كردن ضروري مي‌باشد, در غير اين صورت عدم تعادل مواد معدني موجب بر هم زدن سيكل پرورشي وعدم افزايش وزن روزانه و رشد مناسب گرديده و مانع دستيابي به وزن نهايي در پايان دوره پرورشي خواهدبود. اين عناصر عبارتند از كلسيم, سديم, فسفر, آهن, منگنز, كلر, پتاسيم, منيزيم, يد، كه با افزودن مكمل‌هايي مانند پودر صدف و يا پودر استخوان به جيره غذايي مي‌توان در رفع كمبود كلسيم و فسفر اقدام نمود. و براي تامين سديم و كلر مي‌توان از نمك طعام استفاده كرد. همچنين وجود مقادير کافي از ويتامينها نيز در بازدهي کار تاثير به سزائي خواهد داشت لذا جهت دست يابي به اين هدف سعي کنيد در جيره غذائي پرندگان خود حتماٌ از مکملهاي معدني و ويتامينه ويژه بوقلمون که توسط کارخانجات معتبر و طبق فرمولي خاص تهيه مي گردند استفاده نمائيد گاهي ديده شده که برخي از پرورش دهندگان به جاي استفاده از مکملهاي ويژه بوقلمون، از مکملهاي ساير ماکيان مثل مرغ براي تغذيه بوقلمون استفاده مي کنند، توجه داشته باشيد که در اينصورت حتي استفاده از دزهاي بالاتر نيز کمکي به رشد پرندگان شما نخواهد کرد لذا بهتر اين است که به جاي استفاده از مکملهاي ويژه طيور ديگر، مکملهاي ساخته شده براي بوقلمون را مصرف کنيد و مطمئن باشيد که در اين حالت سود بدست آمده ناشي از رشد بهتر پرندگان شما ارزش آن را خواهد داشت که شما بهاي بيشتري را صرف خريد مکملهاي مخصوص بوقلمون نمائيد توجه داشته باشيد که در هفته‌هاي اول به دليل احتياج زياد بوقلمونها به پروتئين, ميزان اين ماده مغذي زيادتر از جوجه‌هاي مرغ گوشتي مي‌باشد ليكن با ادامه پرورش ميزان نياز به پروتئين كاهش مي‌يابد, در جدول زير ميزان احتياجات بوقلمون به پروتئين و انرژي را در سنين مختلف نشان داده‌ شده‌ است مواد مورد نياز در بوقلمون ها دوره پرورش احتياجات pre- starter starter grower 1 grower 2 finisher 1 finisher 2 انرژي ۲۸۲۰ ۲۸۶۸ ۲۹۱۶ ۲۹۱۶ ۲۹۶۴ ۱۳۱۱ پروتئين ۲۸ ۲۵ ۲۰ ۱۷ ۱۴ ۵/۱۲ ليزين ۸/۱ ۶۱/۱ ۳۴/۱ ۰۹/۱ ۹۳/۰ ۸۲/۰ متيونين ۶۷/۰ ۶۳/۰ ۵۷/۰ ۴۹/۰ ۴۴/۰ ۴/۰ تريپتوفان ۳۲/۰ ۲۸/۰ ۲۳/۰ ۱۸/۰ ۱۶/۰ ۱۴/۰ تريئونين ۱۸/۱ ۰۳/۱ ۹۲/۰ ۷۱/۰ ۶/۰ ۵۳/۰ آرژينين ۹۹/۱ ۷۵/۱ ۴۸/۱ ۲۴/۱ ۰۹/۱ ۰۱/۱ کلسيم ۵۴/۱ ۲۵/۱ ۱۵/۱ ۰۵/۱ ۹۷/۰ ۹۳/۰ فسفر ۷۶/۰ ۷/۰ ۶۵/۰ ۶/۰ ۵۶/۰ ۵۲/۰ سديم ۱۵/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ ۱۶/۰ همچنين در تمام طول پرورش، آب گوارا و تازه بايد بطور تمام وقت در اختيار حيوان قرارگيرد. از آنجائيكه بيش از ۶۰% وزن بدن بوقلمون را آب تشكيل مي‌دهد, و در تشكيل خون و لنف و حمل مواد غذايي به قسمت‌هاي مختلف بدن و همچنين بسياري از فعاليت‌هاي حياتي ديگر نقش فعالي را ايفاء مي‌نمايد، لذا آب مصرفي روزانه آنها بايستي عاري از عوامل بيماري‌زا, كاملاً تميز و شيرين باشد و درجه شوري آن از ۲۹۹۰ قسمت در ميليون تجاوز ننمايد شايان ذكر است كه ميزان آب مصرفي تابع درجه حرارت محيط, درجه حرارت آب, تركيبات شيميائي آب, مقدار و نوع غذا, شدت تخمگذاري و اندازه بدن مي‌باشد. در جدول زير ميزان مصرف آب در شرايط و سنين گوناگون نشان داده شده است مقدار آب مصرفي بوقلمون گوشتي بر حسب ليتر ويکهزار پرنده در روز سن به هفته دماي ۲۱ -۱۰ درجه سانتيگراد ۲۶ – ۲۳درجه سانتيگراد ۳۵ – ۲۷درجه سانتيگراد ۱ ۸۵/۳۷ ۸۵/۳۷ ۸۵/۳۷ ۲ ۶۲/۹۴ ۵۵/۱۱۳ ۵۵/۱۱۳ ۳ ۴۷/۱۳۲ ۴/۱۵۱ ۳۲/۱۷۰ ۴ ۲۵/۱۸۹ ۱/۲۲۷ ۰۲/۲۴۶ ۵ ۱/۲۲۷ ۹/۲۶۴ ۶/۳۴۰ ۶ ۸/۳۰۲ ۵۷/۳۵۹ ۲۷/۴۳۵ ۷ ۵/۳۵۹ ۳/۴۱۶ ۰۵/۴۹۲ ۸ ۲/۴۳۵ ۹/۵۲۹ ۸/۵۴۸ ۹ ۸/۵۴۸ ۴/۶۴۳ ۱/۷۱۹ ۱۰ ۶/۵۸۶ ۳/۶۸۱ ۷۷/۸۱۳ ۱۱ ۴۵/۶۴۳ ۸/۷۹۴ ۴/۹۰۸ ۱۲ ۷۵۷ ۵/۸۷۰ ۸/۱۰۴۰ ۱۳ ۹/۷۷۵ ۰۲/۱۰۰۳ ۶/۱۰۹۴ ۱۴ به بعد ۷۷/۸۱۳ ۸۷/۱۰۴۰ ۲۵/۱۱۷۳ براي دانخوري مي‌توان هم از دانخوري‌هاي دستي و هم ازدانخوري‌هاي اتوماتيك استفاده نمود ولي در هر صورت بايد دانخوري‌ها حداقلگنجايش دان مورد نياز روزانه بوقلمون‌ها را داشته‌باشد, بايد يادآور شد كهدانخوري‌ها را نبايد هيچگاه كاملاً پر كرد همچنين مي‌توان از دانخوري‌هاي بشكه‌اي با قطر حدود ۷۰ سانتيمتر براي ۷۰ الي ۸۰ بوقلمون استفاده نمود در روزهاي اول از دانخوري‌هاي سيني شكل استفاده مي‌شود. اغلب جوجهبوقلمون‌ها در سنين اوليه در يافتن محل دانخوري‌ها با مشكل مواجه هستند, در اين گونه موارد وظيفه پرورش دهنده است كه آنها را به سوي دانخوري‌هاهدايت نمايد طول دانخوري در سنين مختلف به شرح زير است سن (هفته) ۲ – ۰ ۴ -۲ ۶ – ۵ ۱۶ – ۷ ۱۷ به بعد طول (سانتيمتر) ۵ ۶ ۱۰ ۱۲ ۱۵

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 

کانال تلگرامی آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومي

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جيره بوقلمون

فروش دان مرغ بومي

 

 

 

 

 

*
*

2 × سه =