آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

لزوم افزودن دو اسیدآمینه سنتتیک والین و آرژینین به جیره غذایی طیور

ا توجه به اینکه ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻧﻘﺶ موثری دارند[۱]. تامین اسیدهای آمینه و پروتئین در جیره غذایی طیور درصد بالایی از هزینه ها را شامل می شود؛ لذا همیشه بررسی این بخش غذایی طیور دارای اهمیت بسزایی در سودآوریی و عملکرد پرنده دارد. طیور قادر به ساخت برخی از اسیدهای آمینه جهت ساخت پروتئین در بدن خود نیستند و باید آن را از غذای مصرفی تهیه نمایند. این اسیدهای آمینه ضروری شامل آرژینین، لیزین، هیستیدین، لوسین یا ایزولوسین، والین، متیونین، ترئونین، تریپتوفان، فنیل آلانین می باشد. با پیشرفتهای انجام شده در تغذیه طیور کشورهای پیشرفته و نتیجه تحقیقات و بررسی های فراوان، اقتصادی ترین و بهترین روش، استفاده از حداقل پروتئین خام و تامین کمبودهای اسیدآمینه به وسیله مکمل اسیدهای آمینه سنتتیک می باشد. همانطور که والدروپ و همکاران درتحقیقات خود نشان دادند زمانیکه که از جیره با سطح پایین پروتئین ( جیره بر پایه ذرت و سویا ) به همراه اسیدآمینه های سنتتیک استفاده می شود می تواند حداکثر رشد را برای پرنده فراهم آورد[۲]. مزایای استفاده از روش حداقل پروتئین و تامین کمبودهای آن با اسیدآمینه های سنتتیک: ۱ – بهبود عملکرد اقتصادی گله و افزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل طیور گوشتی: افزودن اسیدآمینه والین ( چهارمین اسیدآمینه ضروری) به جیره طیور گوشتی باعث بهبود ضریب تبدیل و عملکرد اقتصادی گله می گردد.همچنین دانشمندان در سال ۲۰۱۲ نشان دادند[۳] که افزودن آمینواسید آرژینین در طیور گوشتی افزایش وزن نهایی، مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل، شاخص تولید و عملکرد اقتصادی گله را به همراه خواهد داشت. طیور تخمگذار: افزایش وزن توده ای و بهبود ضریب تبدیل وصفات تولیدی مرغ های تخمگذار تجاری ۲- بهبود صفات کیفی تولید در مرغهای گوشتی و تخم گذار اسید آمینه آرژینین نقش موثری در افزایش رشد ماهیچه پکتورالیس سینه ای دارد. باعث افزایش رشد پرزهای روده ( دئودنوم) و کاهش عمق کریپت های آن در نتیجه افزایش جذب موادغذایی و سلامت دستگاه گوارش می گردد. همچنین در بیوسنتز اکسید نیتریک، کلاژن، تولید بافت همبند، ذخیره انرژی ماهیچه ای و کنترل چربی محوطه شکمی در طیور گوشتی نقش بسزایی ایفا می کند[۴]. حفظ تعادل اسیدهای آمینه: همانطور که مستحضرید لیزین به عنوان دومین آمینو اسید در جیره طیور می‌باشد و نقش مهمی در جذب کلسیم، ساختن ماهیچه، افزایش وزن و تولید آنتی بادی دارد. در نتیجه در عملکرد سیستم ایمنی و گوارش نقش موثری ایفا می‌کند. نکته قابل توجه: حفظ تعادل نسبت لیزین به آرژینین است. این دو اسید آمینه در جیره طیور با هم رقابت کرده و آنتاگونیسم یکدیگر می‌باشند در نتیجه برای اینکه از افزایش لیزین به جیره نتیجه مناسبی گرفته شود باید آرژینین نیز به جیره اضافه شود تا هدف بهبود تولید حاصل گردد[۵]. کاهش مشکلات فیزیولوژیک نظیر اسهال،کاهش دفع آمونیاک و کاهش آلودگی‌های محیطی و رطوبت بستر. هم‌اکنون واردات سه اسید آمینه متیونین، لیزین و ترئونین به کشورمان درحال انجام است. ازاین‌رو، واردات آرژینین و والین بعنوان اسید‌های آمینه ضروری رشد می‌تواند بستری را برای رسیدن به اهداف فوق مهیا کند. لذا امید است که در کشورمان همگام با پیشرفت‌های علوم تغذیه امکان دسترسی به کلیه اسیدهای امینه ضروری فراهم آید. چاپ

*
*

4 × 2 =