قابلیت خزه ها برای تبدیل شدن به خوراک جوجه گوشتی

فروش جوجه خروس یک روزه1
خزه (duckweed) یکی از منابع بالقوه برای تامین پروتئین مورد نیاز جوجه های گوشتی است و به همین دلیل موضوع مطالعه ای در دانشگاه اردن قرار گرفته است. نتیجه آن بود که می توان خزه را در اردن پرورش داده و از آن خوراکی سالم برای طیور فراهم کرد. گیاه خزه حاوی مقادیر بالای پروتئین به میزان ۲۰ تا ۴۰ درصد است. افزون بر آن، در مقایسه با بیشتر گیاهان، خزه ها درصد بالاتری از مواد غذایی در واحد وزن خشک دارند، حاوی فیبر کمی هستند (تقریبا ۵درصد ماده ی خشک برای خزه های پرورش داده شده) و حتی برای دام ها و حیوانات تک معده ای مواد گوارش ناپذیر آن ها بسیار کم بوده یا اصلا وجود ندارند. ویژگی های تغذیه ای این ها در مقایسه با بسیاری از محصولات کشاورزی مانند دانه های سویا، برنج و ذرت بسیار برجسته است چرا که این محصولات کشاورزی به میزان تقریبا ۵۰درصد پس-مانده دارند و این ۵۰ درصد دارای فیبر بالا و گوارش پذیری کم است. احتمال خوراکی جایگزین با قیمتی کمتر مشکل بحرانی در ارتباط با تولیدات دامی در اردن هزینۀ خوراک دام است. چالش بزرگ آن ها، تامین محصولات دامی با مقدار مناسب خوراک دام با هزینه ای قابل پرداخت می باشد. بنابراین بر اساس ویژگی ها و کاربردهای خزه ها، تمرکز این مطالعه بر روی استخرهای آبیاری اردن به عنوان منابع رشد خزه ها با چندین نوع کاربرد از جمله استفاده از آن در خوراک طیور بوده است. ارزش غذایی خزه با مقایسۀ نتایج ارزش های تغذیه ای خزۀ وحشی و استفاده از خزه در استخرهای آبیاری اردن و مطالعه های دیگر انجام گرفته بر روی ارزش های تغذیه ای خزه ها و استفاده های آن، نتایج به دست آمده از این مطالعه تایید می کنند که ظرفیت های زیادی در به کارگیری این منبع احتمالی خزۀ وحشی نهفته است. این ظرفیت بر مبنای وجود منابع متوازن پروتئینی در خزه، فسفر و کلسیم و عناصر غذایی دیگر همچون پتاسیم، سدیم، آهن، منگنز، روی و مس است که در خوراک جوجه های گوشتی همچون دانه های سویا وجود ندارند. فلزات سنگین در محدوده ی عناصر غذایی سالم قرار می گیرند از دیدگاه فلزات سنگین در خزه، نتایج در این مورد هم مثبت بوده است. نتایج آنالیز منابع آبی نشان می دهند که پارامترهای آنالیز شده در محدودی مجاز استانداردهای اردن (JS 893/2006) برای آبیاری محصولات علوفه ای قرار می گیرند. فلزات سنگین Zn روی ، Cd کادمیوم ، Pb سرب، و Cu مس در محدوده های مجاز قرار گرفته اند و برای این ها ارزش میانگین روی برابر با <0.02، برای سرب، ><0.01، برای کادمیوم ><0.002، و برای مس، ><0.01 است. تا زمانی که این عناصر غذایی و این فلزات سنگین در محدوده های مجاز قرار داشته باشند، این یافته ها نیز نشانگر پایداری خزه به عنوان یک منبع غذایی مناسب هستند. بنابراین پژوهش، این گیاهان را می توان مستقیما از استخرهای آبیاری برداشت کرده و به عنوان خوراک مورد استفاده قرار داد. ظرفیت های خزه برای منابع غذایی نامتعارف بنابراین، خوراک خزه می تواند یک مکمل رژیم غذایی باارزش بوده که در سطح محلی تولید شده بدون اینکه نیاز باشد عناصر پرهزینه ی دیگر به آن افزوده شود. پس، استفاده از منابع غذایی نامتعارف، محلی و ارزان قیمت تر برای فرآیندهای تولیدی دامی در مزرعه، خود فرصت بسیار ارزشمندی است. پژوهشگران بیان می دارند که نیاز است تا پژوهش های بیشتری بر روی تغذیه ی دام ها به ویژه در صنایع تولید و پرورش طیور انجام شود تا فرصت های استفاده از این نوع گیاه بیشتر فراهم شده و آسان تر گردد.
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

پنج − سه =