نتیجه تزریق واکسن در سن ۱ روزگی بهتر است یا در سن 7-8 روزگیجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک

نتیجه تزریق واکسن در سن ۱ روزگی بهتر است یا در سن 7-8 روزگی

نتیجه تزریق واکسن در سن ۱ روزگی و در کارخانه جوجه کشی بهتر است یا در سن ۸ - ۷ روزگی در مرغداری ؟؟؟؟ نتیجه تزریق واکسن در سن ۱ روزگی بهتر است یا در سن 7-8 روزگی مدتی است که موقع رزرو خرید جوجه ، پیشنهاد تزریق در جوجه کشی به مرغدار داده میشود. و چون فروشنده جوجه و یا کارخانه جوجه کشی در مورد این روش واکسیناسیون راهنمایی علمی و کافی ارائه نمیدهند، تصمیم گیری برای مرغدار مشکل شده و باعث دغدغه فکری او شده و احیانا در مسیر اصلی پرورش دچار عدم ثبات فکری میشود. در این مقاله سعی میشود به این سوال پاسخ مستدل داده شود. در آزمایش دکتر عالی مهر، ایشان دو تزریق از واکسن های روغنی در سنین ۱روزگی و ۷ روزگی انجام داده بودند و تیتر آنتی بادی حاصله آنها را در روزهای مختلف سنجش، و نتیجه را بیان کردند. نکات نتیجه آزمایشات ایشان که تصاویر آن در زیر قابل مشاهده است، به قرار زیر میباشد:۱ - افزایش تیتر بدنبال تزریق واکسن آنفلوآنزا در سن ۷ روزگی سریعتر نسبت به تزریق واکسن در سن ۱ روزگی شروع گردید. در تزریق ۷ روزگی، در سن ۲۱ روزگی تیتر شروع به افزایش نمود، ولی در تزریق ۱ روزگی، در سن ۲۸ شروع به افزایش کرد.۲ - حداکثر تیتر نهایی ( ۵/۵ ) در تزریق در سن ۷ روزگی ایجاد گردید شد، و حداقل تیتر نهایی( ۲/۹ ) در تزریق در سن ۱ روزگی ایجاد گردید.۳ - شروع افزایش تیتر در هر دو روش تزریق واکسن نیوکاسل در سنین ۱ روزگی و ۷ روزگی در سن ۱۹ روزگی می باشد.۴ - حداکثر تیتر نهایی در تزریق واکسن نیوکاسل در سن ۱ روزگی، ۴/۱، و حداکثر تیتر نهایی در تزریق در سن ۷ روزگی، ۵/۱ بود.نتیجه گیری نهایی: در تزریق در سن ۷ روزگی شروع افزایش تیتر زودتر از تزریق در سن ۱ روزگی میباشد و همچنین تیتر نهایی در تزریق در سن ۷ روزگی بیشتر و پایدارتر از تزریق واکسن در سن ۱ روزگی میباشد.
قالب وردپرس