گامبرو (تورم عفونی بورس )|بیماری های غفونی مربوط به پرتد های پرورشیجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
این بیماری اغلب جوجه های کمتر از 6 هفته رو در گیر میکنه که با تورم بورس (در انتهای روده بزرگ )و نابودی لنفوسیت ها خصوصا لنفوسیت های مستقر در بورس فابرسیسوس همراه است .این ویروس دو سروتیپ دارد که تنها یکی از آنها بیماری زا میباشد و سروتیپ دو گرچه میتواند پرنده را درگیر کند ولی فاقد توان بیماری زایی است .ویروس توسط مدفوع از بدن دفع میشود از آنجایی که ویروس مقاومی است تا ماهها در بستر و لوارم و کارکنان باقی میماند .علائم بیماریدوره کمون بیماری تا 4 روز است . بیماری در 3-6 هفته شدت بیشتری دارد .در این بیماری اسهال سفید آبکی ، کثیفی پرهای مخرج ، بی حالی ، بی اشتهایی ،(مصرف غذا کاهش و مصرف آب افزایش می یابد ) کز کردگی و بستن چشمها جز علائم بالینی این بسماری در پرنده زنده میباشد . در این بیماری بعلت خارش مقعد ، ممکن است جوجه ها به مخرج خود نوک بزنند که با التهاب و خونریزی مقعد همراه است .دوره بیماری کوتاه بوده و مرگ و میر پس از 48 ساعت بعد از بروز علائم رخ میدهد .میران مرگ و میر در بین جوجه های گوشتی 20 درصد و تخمگذار نزدیک 60 درصد برسد .پیشگیری و کنترلهمانطور که اکثر بیماری های ویروسی درمانی برای این بیماری نیز وجود ندارد . لذا بهترین روش پیشگیری است . بدلیل مقاوم بودن ویروس معمولا از بین بردن کامل و قطعی موفقیت آمیز نخواهد بود . لذا با اعمال مدیریت صحیح و طرح تمام پر تمام خالی ( جوجه ریزی تمان سالن های فارم در یک زمان و بارگیری آنها در یک زمان ) ، ضدعفونی و شستشو ی سالن ها با ترکیبات یدوفر و فرمالین میتوان تا حدی از وقوع بیماری کاست ولی اطمینانی نیست که بیماری صد در صد رخ نمیدهد .
قالب وردپرس